Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ship's evacuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 132--138
PL W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunkowe stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich.[...]
EN The article analyzes the current international requirements for passenger ships life-saving appliances and minimum crew qualification for their operation, and presents collective and personal rescue appliances used on modern cruise vessels and passenger ferry boats. The publication ends with comment[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1203-1213
PL Przepisy dotyczące problematyki ewakuacji ze statków pasażerskich narzucają wymogi dotyczące obliczeń czasu ewakuacji na etapie projektowym. Okólnik MSC.1/Circ.1238, zatwierdzony przez IMO daje możliwość korzystania z dwóch różnych metod: uproszczonej analizy ewakuacji i zaawansowanej analizy ewakua[...]
EN The rules according passenger ship's evacuation problem require evacuation time calculations at the design stage. MSC.1/Circ.1238 Circular approved by the IMO allows to use two different methods: a simplified evacuation analysis and advanced analysis of evacuation.. The article will give the example[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last