Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shape optimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 285-296
PL Parametryczna optymalizacja kształtu konstrukcji z użyciem globalnej metody Trefftza Globalną metodę Trefftza zastosowano do optymalizacji pewnych typów elementów konstrukcji. Przykłady numeryczne potwierdzają zalety zastosowanej metody. Proponowany algorytm może być rozszerzony do optymalizacji z u[...]
EN The global Trefftz approach is appied to optimalization of certain types of structures. Numerical examples show advantages of the method proposed. The algorithm can be extended to cover optimization using the Trefftz finite element solutions.
2
100%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2016 Vol. 36 59--64
EN A paper contains an optimization algorithm of cross-sectional dimensions of a modular press body for the minimum mass criterion. Parameters of the wall thickness and the angle of their inclination relative to the base of section are assumed as the decision variables. The overall dimensions are treat[...]
3
100%
Control and Cybernetics
2014 Vol. 43, no. 3 379--401
EN We provide a dynamic programming approach through the level set setting to structural optimization problems. By constructing a dual dynamic programming method we provide the verification theorem for optimal and "−optimal solutions of shape optimization problem.
4
80%
Control and Cybernetics
2011 Vol. 40, no 4 1077-1097
EN We study the shape differentiability of a cost function for the flow of an incompressible viscous fluid of power-law type. The fluid is confined to a bounded planar domain surrounding an obstacle. For smooth perturbations of the shape of the obstacle we express the shape gradient of the cost functio[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2012 nr 142 41--55
PL Postawiono funkcjonał do minimalizacji prowadzącej do zadanego rozkładu ciśnienia na łopatkach maszyny przepływowej. Wyprowadzono zagadnienie o ciągłych zmiennych kontrolnych i zmiennych stanu sprzężone do równań Eulera ustalonego poddźwiękowego przepływu gazu w oparciu o różniczkowanie lokalne. Prz[...]
EN A functional whose minimization is to lead to pressure distribution required on turbomachinery blades was posed. An adjoint shape optimization problem with continues states and controls was derived to Euler equations of steady subsonic gas flow on the basis of differentiation in spatially fixed cond[...]
6
80%
Control and Cybernetics
EN The aim of this paper is to present the shape derivative for a wide array of objective functions using the incompressible Navier-Stokes equations as a state constraint. Most real world applications of computational fluid dynamics are shape optimization problems in nature, yet special shape optimizat[...]
7
80%
Control and Cybernetics
2008 Vol. 37, no 4 1045-1055
EN The control problem with multidimensional integral functional under wave type constraints for control is considered. Next a type of deformation with control of the domain is described and then we define suitable shape functional. Having denned trajectory and control of deformation dual dynamic progr[...]
8
80%
Control and Cybernetics
EN We consider the numerical solution of structural optimization problems in CFD where the state variables are supposed to satisfy a linear or nonlinear Stokes system and the design variables are subject to bilateral pointwise constraints. Within a primal-dual setting, we suggest an all-at-once approac[...]
9
80%
Control and Cybernetics
EN We deal with the existence of the material derivative of the Laplace equation with the Neumann boundary condition in the half space. We consider two different perturbations of domains to get the existence of weak Gateaux material derivative and the existence of Fréchet material derivatives.
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 519-538
PL Praca przedstawia dwa przykłady hierarchicznych, genetycznych metod optymalizacji. Sklasyfikowano dwa główne powody wprowadzenia hierarchii do modelu obliczeniowego: dla uzyskania wieloskalowego przeszukania z adaptowaną dokładnością oraz dla lepszego odwzorowania kształtu konstrukcji w zadaniach op[...]
EN The paper presents two examples of genetic hierarchic global optimization methods. They are two different goals of introducing hierarchy into the computational model: to perform the multi-scale search with the adapted accuracy and to better express the structure geometry in the optimal shape design.[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 365-386
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach analizy wrażliwości, optymalizacji i identyfikacji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie w sposób ujednolicony powyższych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych w ostatnim okresie wyników obliczeń numery[...]
EN This paper deals with applications of the boundary element method tosensitivity analysis, optimization and identification problems. The main motivation is to give a unified exposition with particular reference to the most recent author's numerical results.
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 142-149
EN A shape optimization of cooling ducts in try-type transformers using Computational Fluid Dynamics (CFD) and Genetic Algorithm (GA) is presented in this paper. The GA algorithm was used to optimize the diameters of the ducts and both internal and external part of the HV and LV coils. The constraints [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 134 59-76
PL Przedstawiono oryginalny algorytm trójwymiarowego modyfikowania kształtu kanałów sprężarek przepływowych. Parametryzację nowych kształtów wykonano z oszczędnym użyciem parametrów w oparciu o wielomiany bazowe i koncepcję kształtowania profili. Zaproponowano dwa etapy kształtowania - na poziomie anal[...]
EN A genuine algorithm for 3-D reshaping of turbo-compressor flow channels was presented. New shapes were parameterized on polynomial base functions, and on a conception of reshaping profiles by the use of minimum number of parameters. Two levels of reshaping have been proposed: an analytical one and d[...]
14
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 3 285-298
EN This paper describes an implementation of the variant of the speed method in shape optimization for plane elastic structures, based on harmonic transformations. It is coupled with special method for solving the singular elliptic problems resulting from geometric features like e. g. reentrant corners[...]
15
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The optimization of the nozzle shape was carried out using the finite element incompressible viscous flow solver, with discretization of total derivative, with the originally developed software. Optimization procedure used conjugate gradient method, with finite difference approximation of gradient o[...]
16
80%
Control and Cybernetics
EN In this paper, we introduce four new classes of open sets in general Euclidean space RN. It is shown that every such class of open sets is compact under the Hausdorff distance. The result is applied to a shape optimization problem of p-Laplacian equation. The existence of the optimal solution is pre[...]
17
80%
Control and Cybernetics
2016 Vol. 45, no. 4 421--455
EN We consider the existence of optimal shapes in a context of the thermo-mechanical system of partial differential equations (PDE) using the recent approach based on elliptic regularity theory (Gottschalk and Schmitz, 2015; Agmon, Douglis and Nirenberg, 1959,1964; Gilbarg and Trudinger, 1977). We give [...]
18
70%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono zastosowanie dwóch biologicznie inspirowanych metod obliczeniowych - algorytmów ewolucyjnych i sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji procesu kucia. Dwu-etapowy proces kucia swobodnego modelowany jest za pomocą metody elementów skończonych i rozwiązany za pomoc[...]
EN The paper deals with applications of methods of artificial intelligence: artificial immune systems and evolutionary algorithms in optimization of a forging process. The shape optimization of the anvils in a two-stage forging process is considered as a numerical example. The paper contains descriptio[...]
19
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This work gives some applications of genetic algorithms for shape optimization of thin axisymmetric shells and axisymmetric structures. Calculations are relatively fast for thin axisymmetric shells. For general axisymmetric structures, the concept of mobile or fixed substructures is used and associa[...]
20
70%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 1 217--226
EN The energy functional for an elliptic boundary value problem in two spatial dimensions is considered. The variations of shape functional resulting from the small shape-topological domain perturbations with the holes and inclusions in elastic body are determined. The exact representation of solutions[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last