Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shape design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN The paper presents the results of numerical analyses of certain properties of plane stress discontinuity lines systems, which are specific for the Oyane condition, and do not appear when one assumes other yield conditions, such as Huber-Mises or Tresca conditions. The results have been obtained by [...]
2
88%
Engineering Transactions
EN Boundary problems, characteristic for the already-known fields around convex and concave corners, are used in this part of the paper as the examples to present juxtaposition of conditions, and to obtain a solution for general conditions of the system - important for the fields that appear around nod[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 228-230
PL W pracy rozpatrzono problem wielokryterialnej optymalizacji kształtu układu wzbudzenia pola w łożysku magnetycznym z nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi. Wykazano, że koncepcja rozwiązań niezdominowanych umożliwia projektantowi zdefiniowanie obszaru rozwiązań dopuszczalnych oraz identyfikację jeg[...]
EN The shape design of the excitation system of a high-temperature-superconductor (HTSC) magnetic bearing is revisited in terms of multiobjective design. It is proven how the concept of non-dominated solution, helps the designer to represent the feasible region in the objective space and identify its b[...]
4
75%
Engineering Transactions
EN In this part of the paper, the author presents a general concepts of algorithms of two program modules that integrate component fields around nodes into planar complex fields. The first module, the auxiliary one called module C, is used to construct the objects of incidence of the regions and the li[...]
5
75%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This research practically discusses and presents the stages of design process in product development. Design process was realized through CATIA. The product developed is an agricultural device called as “disc harrow”. Therefore, agricultural details are presented together with machine design. A roll[...]
6
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono aktualne możliwości kształtowania bardzo złożonych elementów konstrukcyjnych metodą statycznie dopuszczalnych, nieciągłych pól naprężeń /ang. SADSF/ - przy pomocy najnowszej wersji oprogramowania jej ujęcia aplikacyjnego Jak w każdym przypadku tego ujęcia, pola takie są konstruowane po[...]
EN Possibilities of current shape design of very complex structural elements are presented by the method of statically admissible discontinuous stress fields /SADSF/ with use of the most recent version of the tool software in its application approach. As in every case of this approach, such fields are [...]
7
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN We consider a linear damped wave equation defined on a two-dimensional domain [...], with a dissipative term localized in a subset [...]. We address the shape design problem which consists in optimizing the shape of [...] in order to minimize the energy of the system at a given time T. By introducin[...]
8
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 3 12-21
PL Praca przedstawia wyniki kształtowania metodami nośności granicznej oraz przybliżonych analiz sprężystych MES i numerycznych badań zmęczeniowych, spawanego połączenia nakładkowego blach, które wykonane w sposób tradycyjny ma wysoki współczynnik koncentracji naprężenia i niską trwałość zmęczeniową. N[...]
EN The paper presents the results of application of the limit analysis methods, approximate elastic analyses FEM and numerical fatigue investigations to overlapping weldments in sheet-metal plates. When made with the use of traditional methods, these weldments exhibit high concentration of stresses and[...]
9
44%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 71--80
PL Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosun[...]
EN It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last