Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 225
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shale gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 317--318
EN Shifts in populations and economic structure are as old as population settlements themselves. As technologies change and economies adapt, regional comparative advantages also evolve. Among the most consequential of recently developed new technologies is horizontal drilling, which has opened vast reg[...]
2
71%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 3 167-177
PL W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki shale gazu, definicji, kryteriów jego występowania, a także metodyczne podstawy klasyfikacji osadów będących potencjalnymi dla poszukiwań tego typu złóż. Artykuł przybliża problematykę niekonwencjonalnych złóż gazu, które według wiel[...]
EN This study presents the main thesis covering the problematic of shale gas, definitions, conditions of its occurrence and methodical basics of classification of residua, which are potential in searches in this type of field. The article brings closer look on unconventional beds of gas, which (accordi[...]
3
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Iłołupki należą do najbardziej obfitych skał osadowych. Ze swoją wysoką zawartością substancji organicznych stanowią znakomitą skałę macierzystą dla akumulacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Z inżynieryjnego punktu widzenia gaz pochodzenia iłołupkowego łączy cechy tradycyjnego złoża gazu (wolne prze[...]
EN Shales are the most abundant sedimentary rocks. The shales with high organic content are considered good source rocks for oil and gas accumulations. From the engineering standpoint, shale gas reservoirs exhibit characteristics of both conventional gas reservoirs (free gas in pore space) and coalbed [...]
4
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 297--310
EN Hydraulic fracturing has been practiced for over thirty years to improve effective porosity and stimulate oil and gas production. In the Appalachian Basin it has been used with horizontal drilling since 2008 to extract methane and natural gas liquids from source rock such as the Marcellus Formation.[...]
5
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 415--429
EN Clay shale rocks large intervals drilling generates a serious issues caused by hydration, swelling and dispersion of clay rock. Those reactions might lead to break-downs and complications in drilling as the consequences of borehole wall stability loss that have source in cave effect (occurrence of c[...]
6
63%
Journal of Ecological Engineering
EN Poland, due to the estimated shale gas deposits amounting to 346–768 billion m3 has become one of the most attractive regions for shale gas exploration in Europe. Throughout the period 2010–2015, 72 exploratory drillings were made (as of 4.01.2016), while hydraulic fracturing was carried out 25 time[...]
7
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 4 703--711
EN The recent boom in shale gas exploration around the world has sparked a paradigm shift in energy security in many countries in the world. With the successful exploration of shale gas production in the United State’s, many operators are trying to replicate the success in other parts of the world spec[...]
8
54%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 12 879--886
PL W ostatnich latach prowadzone są w Polsce prace związane z poszukiwaniem gazu w formacjach łupkowych (shale gas), natomiast tematyka shale oil nie była do tej pory przedmiotem większego zainteresowania od strony oceny możliwości akumulacyjnych i eksploatacyjnych. Prace dotyczące shale oil są kontynu[...]
EN In recent years work related to shale gas exploration are being conducted in Poland. However, shale oil has not yet been the subject of much interest. Work on shale oil are a continuation of those associated with the search for shale gas. This is another step towards a wider diagnosis of petroleum s[...]
9
51%
Journal of KONES
EN Shale gas is natural gas produced from shale, a type of sedimentary rock. Shale gas has become an increasingly important source of natural gas in the United States over the past decade, and interest has spread to potential gas shales in Canada, Europe, Asia, and Australia. One analyst expects shale [...]
10
51%
Karbo
2013 Nr 3 244--248
PL Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie oraz rozwój technologii wydobycia spowodował wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego, w szczególności gazem łupkowym. Bazując na danych geologicznych oraz na analizie potencjału gazowego, szacuje się, że na ter[...]
EN The need to ensure energy security for Europe and the World and development of mining technologies has drawn attention to unconventional natural gas deposits, in particular the shale gas. Basing on the geological data and the gas potential analysis, it is assessed that there are considerable deposit[...]
11
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Fracturing technologies for shale gas production were developed mainly in the USA and are currently being adapted to geological conditions and environmental requirements in other countries. This paper presents literature on theoretical and practical aspects of gas production from shale with the emph[...]
12
51%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 161--167
EN Shale gas in the United States over the past decade, and interest has spread to potential gas shales in Canada, Europe, Asia, and Australia. One analyst expects shale gas to supply as much as half the natural gas production in North America by 2020. Carbon dioxide capture and storage (CCS) is a set [...]
13
51%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 191--198
EN With the International Energy Agency (IEA) projecting that the global demand for natural gas to increase by 50% from 2010 to 2035, the exploration of unconventional gas reserves (e.g. shale gas, tight gas and coal bed methane) will gain increasing importance as conventional gas reserves become more [...]
14
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper presents literature on theoretical and practical aspects of gas production from shale using carbon dioxide fracturing. Development of technical and environmental aspects of carbon dioxide fracturing technologies is also considered. Patents applicable to carbon dioxide fracturing are revie[...]
15
51%
Chemik
PL Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie, a także rozwój technologii górnictwa, zwróciło uwagę na niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, w szczególności łupkowego. Na podstawie danych geologicznych i analizy potencjału gazowego, ocenia się, że znaczne złoża tego g[...]
EN The need to ensure energy security for Europę and the world, and development of mining technologies has drawn attention to unconventional natural gaś deposits, in particular the shale gaś. Basing on the geological data and the gaś potential analysis, it is assessed mat there arę considerable deposit[...]
16
51%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Gaz ziemny ze źródeł niekonwencjonalnych może stać się alternatywnym, czystym źródłem energii. Jego poszukiwania budzą jednak w Polsce wiele obaw związanych głownie z ochroną naturalnego środowiska. Najistotniejszym zagadnieniem jest wpływ na wody podziemne, które stanowią główne źródło zaopatrzenia[...]
EN Natural gas from unconventional resources can be an alternative, clean source of energy. It's exploration however, gives rise to serious concern especially with regard to natural environment. The most important issue is the impact on groundwater being the main source of water supply. Investigations [...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 10 33--38
PL Komunikat zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (typu shale gas) na terenie Polski oraz ich podsumowanie w okresie od 2010 r. do końca I półrocza 2015 r.
EN Size of natural gas resources in slate formation in Poland, estimated by Energy Information Administration USA, triggered interest in search of this gas both among domestic and international companies. After the period of increased interest between 2010 and 2013 many companies withdrew from prospect[...]
18
51%
Geological Quarterly
2015 Vol. 59, No. 3 479--490
EN Intensive exploration of probable conventional hydrocarbon reservoirs in Greece is taking place, through the interpretation of seismic profiles and of abundant surface geological data. The unconventional hydrocarbon potential of the country is unknown, as detailed investigations are lacking. The mos[...]
19
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono energetyczne oraz ekologiczne aspekty spalania paliw kopalnych. Opisano genezę powstawania paliw kopalnych ciekłych i gazowych, w tym gazu łupkowego (shale gas). Sprecyzowano różnice, jakimi charakteryzują się konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego. Opisano t[...]
EN The article presents energy and ecology aspects of mined fuel combustion. A genesis of forming of mined fluid and gasses fuels, involving the shale gas has been described. The differences characteristic for conventional and unconventional deposits of natural gas have been defined. The engineering an[...]
20
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 6 17--21
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych na terenie Polski w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (shale gas) oraz podsumowanie prac prowadzonych przez PGNiG S.A. w rejonie koncesji „Stara Kiszewa” w okresie do końca 2016 r.
EN Intensive work aimed at defining the production potential of gas from unconventional shale gas resources started in 2010. One hundred and twenty-two concessions in total were granted to fuel concerns from Poland and from abroad. In the years 2011–2016 seventy-two wells were drilled in total , out of[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last