Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shakedown
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mechanics
EN Shakedown (SD) and shape memory (SM) - generally looked upon as two different phenomena - are shown to have close relations from the point of view of their mechanisms, if considering the respective mesoscale processes on the one hand and the atomic scale processes on the other hand. With the use of [...]
2
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2002 No. 1 11-136
EN A nonlinear initial-boundary-value coupled problem, central to poroplasticity, is formulated under the hypotheses of small deformations, quasi-static regime, full saturation, linear Darcy diffusion law and piecewise-linearized stable and hardening poroplastic material model. After a preliminary nonc[...]
3
88%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 19-31
PL W referacie zaprezentowano dogodny, odwrotny sposób rozwiazania problemu przystosowania i nośności granicznej stalowych, cienkościennych przekrojów poddanych obciążeniu niskocyklicznemu. W rozważaniach przyjęto kwazistatyczny przyrost obciżeń oraz pominięto efekty dynamiczne i zmęczeniowe. Naprężeni[...]
EN The report presents an analytical model suitable to carry out a shakedown and limit analysis of steel thin-walled beam cross-sections under low-cyclic loadings. The loads and actions are quasi-static, any dynamic effects and fatigue failure are not considered. Initial stresses (due to prestressing) [...]
4
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Sformułowano algorytm umożliwiający probabilistyczną ocenę niezawodności belek mo-stowych o przekroju hybrydowym z wykorzystaniem rezerwy plastycznej materiału według teorii przystosowania. Uwzględniono losowy charakter wymiarów przekroju, nośności mate-riałów i obciążenia. Algorytm zilustrowano obl[...]
EN Reliability of bridge beams with hybrid cross-sections is considered. The beams made of elastoplastic material and loaded quasistatically are regarded as failure-free. Dead load and the load caused by a tram described by random variables are taken into account. Furthermore, material capacity and the[...]
5
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The development of industry and application of new production techniques could bring about extraordinary problems that have been neglected. One of these challenges in terms of soil mechanics is high frequency cyclic loading. Well constructed foundation may reduce this troublesome phenomenon but excl[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule badano sprężysto-plastyczne stany naprężeń w pobliżu otworu grobościennego reaktora obciążonego zmiennym ciśnieniem wewnętrznym i różnicą temperatur. W opisie materiału stosowano liniowy model wzmocnienia Pragera. Obserwowano mechanizm rozwoju przeciwzwrotnego uplastycznienia występujący [...]
EN The paper deals with elastic-plastic stress states in vicinity of a radial cross-bore in a thick-walled reactor loaded by variable internal pressure and a temperature gradient. In the description of material, the linear Prager model of hardening has been applied. The mechanism of development of reve[...]
7
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 22(3) 5--23
PL W pracy przedstawiono problemy zastosowania ekstremalnych zasad energetycznych i nieliniowego programowania matematycznego w teorii przystosowania konstrukcji. Za pomocą zasad energetycznych, które opisują rzeczywiste stany naprężenia-odkształcenia konstrukcji, tworzone są dualne modele matematyczne[...]
EN Paper focuses on the problems of application of extreme energy principles and nonlinear mathematical programing in the theory of structural shakedown. By means of energy principles, which describe the true stress-strain state conditions of the structure, the dual mathematical models of analysis prob[...]
8
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 25(2) 25--41
PL Klasyczne problemy optymalizacji konstrukcji metalowych dotyczą głównie klasy 1 przekrojów. Jednak w rzeczywistych konstrukcjach cienkościennych często stosują się przekroje wyższych klas. W niniejszej pracy zaproponowano nowy model matematyczny dla optymalizacji przystosowania konstrukcji metalowyc[...]
EN Classical optimization problems of metal structures confined mainly with 1st class cross-sections. But in practice it is common to use the cross-sections of higher classes. In this paper, a new mathematical model for described shakedown optimization problem for metal structures, which elements are d[...]
9
51%
Acta Geophysica
2017 Vol. 65, no. 2 331--344
EN In this paper the original results of uniaxial cyclic compression test on cohesive soil are presented. The shakedown phenomena in cohesive soil are described. Energy-based method highlights the change of soil material behaviour from plastic shakedown through plastic creep shakedown to incremental co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last