Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  service space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 4 5795--5802, CD 2
PL W artykule zaproponowano dwie metody detekcji zajętości parkingów autostradowych (MOP) za pomocą wideo monitoringu. Wykrywanie zajętości poszczególnych miejsc oraz zliczanie i częściowa identyfikacja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu. Opisano też metodę identyfikacji pojazdów, która[...]
EN In this article, proposed two methods for detection of busy parking lots with video monitoring. Detection of busy places and counting and partial identification of vehicles entering and leaving the parking lot. Describes a method for the identification of vehicles, which is in addition to the method[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 5803--5809, CD 2
PL W artykule zaproponowano dwie metody detekcji zajętości parkingów autostradowych (MOP) na podstawie zliczania i identyfikacji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu. Jedna z metod wykorzystuje jako detektory kamery. Druga, czujniki niewizyjne. Metody oparte na wideo monitoringu są zazwyc[...]
EN The article suggested two methods for detection of busy car parks Highway (ILO) on the basis of counting and identification of vehicles entering and leaving the parking lot. One method uses as the camera detectors. The second, and not-video sensors. Methods based on video monitoring are usually less[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 423--427, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej met[...]
EN The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last