Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  service area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono urządzenia obsługi ruchu samochodowego na przykładzie autostrady A4 Odcinek: Kraków - Tarnów.
EN Same devices for car traffic service on case of A4 Highway the section from Krakow to Tarnow have been presented in the paper.
2
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
3
84%
Roczniki Geomatyki
PL Aplikacje GIS proponują wiele narzędzi analitycznych wspomagających rozwiązywanie zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią. Częstym elementem badań są potrzeby określenia dostępności komunikacyjnej tzw. obszarów obsługiwanych. Autorzy wykorzystali pakiet analiz sieciowych firmy Esri, określa[...]
EN GIS applications offer many analytic tools which support solutions of issues related to spatial management. It is often necessary to determine the communication availability of the, so-called, service areas. The authors have used the network analyses package offered by Esri in order to determine the[...]
4
84%
Logistyka
2013 nr 5 149--152
PL W artykule zamieszczono wyniki badań symulacyjnych systemu transportu wewnętrznego obejmującego stanowiska robocze rozmieszczone w jednej strefie, obsługiwane przez pojazd AGV poruszający się w pojedynczej pętli przejazdu. Architektura badanego systemu oparta została o rzeczywisty system produkcyjny[...]
5
84%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 2(16) 140--144
PL Najwyższą wydajność energetyczną systemu ogrzewania w zakładach produkcyjnych osiąga się poprzez utrzymywanie wymaganej temperatury w obszarze roboczym. Najbardziej skutecznymi systemami służącymi do tego celu są systemy grzewcze na podczerwień. Celem badań jest uzyskanie wymaganych parametrów tempe[...]
EN The highest energy indicators in the operation of heating systems of industrial premises are achieved in the maintaining the required temperature in the service area. The most effective systems that are able to provide the local heating of industrial premises are infrared heating systems. The purpos[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last