Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  senses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN We study general lattices with normal unary operators for which we prove relational representation and duality results. Similar results have appeared in print, using Urquhart’s lattice representation, by the second author with Vakarelov, Radzikowska and Rewitzky. We base our approach in this article[...]
2
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 215--218
PL W dobie błyskawicznego rozwoju technologii granice możliwości architektonicznych stają się coraz bardziej umowne. Odbiorcy, przyzwyczajeni do szybkiej wymiany informacji oraz funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, oczekują od obiektów architektury wysokiego poziomu funkcjonalności i złożoności,[...]
EN Designing buildings at the beginning of the 21st century became a field in which the development of technology and design support software resulted in a clearly visible trend to move the barriers which until recently were considered ultimate architectural limits. This is in line with the expectation[...]
3
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono opis projektu badawczego, którego celem jest odtworzenie rytmu życia centrum Katowic. Obszar ten, co potwierdzają liczne badania, pełni rolę węzła komunikacyjnego. Pojawia się więc pytanie, czy sytuacja ta jest determinantem specyficznych cykli funkcjonowania cent[...]
EN The article describes a research project whose aim is to recreate the rhythm of life of the centre of Katowice. Research has shown that the area functions as the hub of communication. A question arises, therefore, whether this situation determines the specific cycles in which the centre of the city [...]
4
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 3 14-18
PL W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważ[...]
EN This article presents basic elements that add up to traffic users' capableness (e.g., spatial vision, night vision, reaction time) from the point of view of transport psychology (with additional weight laid in work safety in transport). We stress the impact of psychoactive substances on that capabil[...]
5
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni detal architektoniczny w tworzeniu wielozmysłowych doświadczeń. Detal zmieniał się na przestrzeni wieków, a razem z nim style architektoniczne i metody projektowe, co miało silny wpływ na zmysłowe oddziaływanie architektury. Praca jest próbą [...]
EN The article examines the role of architectural details in creating multi-sensory experiences. Ornaments have been changing in time together with architectural styles and design methods, which had a strong influence on sensuality of architecture. The paper is an attempt to define the features of the [...]
6
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 280--285
PL Idea „architektury świata emocji” polega na wywoływaniu interakcji pomiędzy architekturą a jej odbiorcą. W domu przyszłości człowiek będzie podmiotem, natomiast funkcją architektury, jako środowiska życia człowieka, oprócz podstawowych zadań (tj. ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie [...]
EN The idea of “the architectural world of emotions” is the effect of interaction between architecture and its user. Man will be the subject in the house of the future, and the function of architecture as a human environment apart from the basic tasks (ie weather protection, security) will evoke people[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 43 111-128
PL W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
EN In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a ąuestion - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.
8
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2019 Nr 58 104--112
PL Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań człowieka dotyczących miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura kształtowana jest pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, przepełnionych frustracjami, w pogoni za innością, przywiązaniem do dóbr materialnych. Gdzie w tym wszystkim[...]
EN We are living in the times of continuous change and man’s search for a place to live, architecture, style of living. Architecture is shaped under pressure of changing needs of frustrated people, in pursuit of individuality, attachment to material goods. Where is the space for man in all that? The ru[...]
9
41%
Architecturae et Artibus
PL Architektura historyczna oddziałuje na wszystkie zmysły, a więc ma wymiar multisensoryczny. Jest odwiedzana przez osoby niewidome i słabo widzące, których percepcja formy oraz przestrzeni jest ograniczona. W momencie utraty wzroku następuje kompensacja innymi zmysłami, a w kontekście poznania rzeczy[...]
EN Historical architecture can be perceived with all senses, which means that it has a multi-sensory dimension. Blind and partially sighted people, whose perception of form and space is limited and mainly dependent on the sense of touch, often visit historical architecture. In the case of vision loss, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last