Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  semiconductor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 71 49--55
EN Low-voltage high-current energy sources and energy storage devices such as solar panels, fuel cells, super capacitors and batteries deliver output voltage not exceeding several tens of volts. To meet the electric grid standards that voltage should be adjusted to the system DC Bus voltage of around 4[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 71 225--232
EN This paper presents broad comparison of power losses in silicon (Si) and silicon carbide (SiC) semiconductor technologies. Switching devices - diodes and transistors were thoroughly tested in a number of configurations over a wide frequency and duty cycle ranges in hard switched buck converter topol[...]
3
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 851--861
EN Various methods of all-optical spin control in semiconductor quantum dots are discussed, and different ways of rotating a single confined electron spin by optical coupling to a trion state are presented in the paper. A method for controlling the polarization of a confined exciton via a two-photon tr[...]
4
100%
Materials Science Poland
2004 Vol. 22, No. 3 235--240
EN A simple method of synthesis of nanocrystalline GaN powders is presented. The morphology and structure of the powders was characterized by XRD and TEM methods. It was observed that the sizes of single grains of gallium nitride depend on parameters of the technological process. Using the Sherrer's ru[...]
5
100%
Opto - Electronics Review
EN In the present paper, ZnO nanoparticles (NPs) with particle size of 20-50 nm have been synthesized by hydrothermal method. UV-visible absorption spectra of ZnO nanoparticles show absorption edge at 372 nm, which is blue-shifted as compared to bulk ZnO. Photoluminescence (PL) and photoconductive devi[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL Gdy trzeba dokonać wyboru między stycznikami półprzewodnikowymi a tym bardziej tradycyjnymi, elektromechanicznymi, należy uwzględnić wszystkie koszty eksploatacji, włącznie z czasami przestoju maszyn z powodu awarii i napraw.
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
8
100%
Materiały Elektroniczne
PL Zbadano właściwości elektryczne izolacji implantowanej w GaAs, takie jak transport nośników ładunku elektrycznego, stabilność termiczną i wytrzymałość na przebicie elektryczne. Wyjaśniono mechanizm przebicia elektrycznego oraz wpływ podłoża i warstwy buforowej na właściwości materiału. Stabilność te[...]
EN The electrical properties of implant isolation in GaAs such as electrical carrier transport, thermal stability and electrical breakdown strength are determined. The mechanism of electrical breakdown and influence of a substrate and a buffer layer on material properties are explained. The thermal [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 149-156
PL W ramach teorii funkcjonału gęstości obliczono prawdopodobieństwo przejść elektronów pomiędzy poszczególnymi stanami w pasmie przewodnictwa krzemu. Przejścia te wynikają z oddziaływania elektron - fonon.
EN The density-functional approach is used to investigate the electron-phonon matrix element for transition between selected electronic states in silicon.
10
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 4 985--988
EN Measurements of current in the dark and under illumination were carried out at room temperature on samples of semi-insulating (SI) InP:Fe, on which a layer of low resistivity InP:Fe was deposited. A voltage of 25 mV was applied. After the illumination was switched off, a remaining current was observ[...]
11
100%
Polish Journal of Chemistry
EN The analysis of the redox reactions in the CdTe-H2O-Na2S systems by means of chemical thermodynamics has been carried out. The equations of E = f(pH) have been derived for the thermodynamically possible reactions and they were used in the computing and plotting of the Pourbaix-diagram. The behavior [...]
12
100%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 3 684--690
EN Cadmium sulfide (CdS) nanorods with a diameter of 50 nm and length of approximately 200 nm have been synthesized using combined sonochemical-solvothermal method. Structural properties of CdS nanoparticles synthesized by this method have been compared with the CdS nanoparticles synthesized by sonoche[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2002 z. 22 [192] 281-286
EN We consider the possibility of the new materials thermoelectric properties investigation with the higher precision due to proposal way of thermo-electromotive force coefficient measuring; it's corresponding device and the automatic sensor classification procedure using initial classification and cer[...]
14
88%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 11 2001-2007
EN The photocatalytic degradation of crystal violet on copper oxidesemi conductor suspended in aqueous solution has been carried out. The progress of reaction has been studied spectrophotometrically by observing absorbance of reaction mixture at different time intervals. The effects of various paramete[...]
15
88%
Napędy i Sterowanie
PL Dzięki stosowaniu nowych, w pełni sterowalnych elementów półprzewodnikowych (tranzystory mocy, tyrystory wyłączalne) oraz dynamicznemu rozwojowi energoelektroniki i mikroelektroniki, nastąpił przełom w budowie układów przekształtnikowych, służących do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników e[...]
16
88%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 4 688--695
EN This paper describes the growth of Cd doped ZnO thin films on a glass substrate via sol-gel spin coating technique. The effect of Cd doping on ZnO thin films was investigated using X-ray diffraction (XRD), UV-Vis spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, I-V characteristics and field emission sc[...]
17
75%
Research in Logistics & Production
EN Accurate demand forecasting is critical in the semiconductor industry due to high production costs, long lead times, and high market volatility. To remain competitive, companies strive for accurate forecasts to drive their planning cycles and meet customer demand. Although an organisation may not be[...]
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Krzem już ponad 40 lat jest podstawowym materiałem półprzewodnikowym przeznaczonym do produkcji przyrządów energoelektronicznych. Jednak stale wzrastające zapotrzebowanie na przyrządy półprzewodnikowe zdolne do jednoczesnego działania przy wysokim napięciu i w wysokiej temperaturze powoduje, że ciąg[...]
EN Properties of silicon carbide. Details of semiconductor devices based on SiC, their housings and thermal resistance.
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 67-82
PL W artykule przedstawiono analizę układu falownika, w którym wszystkie przyrządy półprzewodnikowe przełączane są przy zerowym napięciu ZVS lub przy zerowym prądzie ZCS. Proces ten został zrealizowany w układzie jednofazowego falownika biegunowego, w którym przeładowanie rezonansowe jest wspomagane po[...]
EN The pole converter with transistors switching with ZVS and ZCS condition is presented in the article. The investigation concerns one-phase inverter in which the resonant process is supported by the special air transformer. The behaviour of the system and its basic parameters were confirmed by the si[...]
20
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 4 829--836
EN The paper presents the results of investigations of zinc oxide (ZnO) layers as a potential sensing material, being affected by certain selected gaseous environments. The investigations concerned the optical transmission through thin ZnO layers in wide spectral ranges from ultraviolet to the near inf[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last