Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor prywatny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL Wielu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych nie można zrealizować ze względu na trudności ze zgromadzeniem odpowiednich funduszy. W związku z tym celowe wydaje się angażowanie w tego typu przedsięwzięcia inwestorów prywatnych, którzy: • są zainteresowani realizacją określonych inwestycji na [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 110-111
PL Udział sektora prywatnego w świadczeniu usług komunalnych może przynieść społeczności wiele korzyści.
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 4 20--21
PL Założeniem realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020, który jest następcą PO Innowacyjna Gospodarka, będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczącym regulacji zasad współpracy sektora publicznego i prywatnego w sferze działalności publicznej. Została przyjęta przez Sejm 28.07.2005 r. Reguluje takie zagadnienia współpracy sektora publicznego i prywat[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model substytucji prostej Fishera-Pry'a oraz jego zastosowanie w symulacji przebiegu procesu wypierania sektora publicznego polskiej gospodarki przez sektor prywatny. Wykorzystano dane statystyczne GUS z lat 1975-2001, dotyczące przeciętnego w roku zatrudnienia oraz wartości[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 233--245
PL [...] W kontekście analizy procesów liberalizacji rynku miejskiego transportu zbiorowego i efektywności stosowanych rozwiązań organizacyjnych warto zwrócić uwagę na miejsce i rolę sektora prywatnego w działalności przewozowej. M. Friedman uważał bowiem, że, "porównując prywatne i rządowe sieci autos[...]
EN The article attempts to answer the question about the proper role and place of private operators in the market of urban public transport. This problem has been presented in terms of economic efficiency of two different organizational arrangements: competition in the transport activity and operation [...]
7
75%
Problemy Rozwoju Budownictwa
8
75%
Przegląd Geodezyjny
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Współpraca sektora publicznego i prywatnego w formule PPP skierowana jest głównie na pozyskanie prywatnego kapitału do finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. W obszarze transportu zaangażowanie sektora prywatnego jest najbardziej pożądane i oczekiwane w zakresie kapitałochłonnych inwestyc[...]
10
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article is devoted to the role and the place of the public sector and publicly owned enterprises in the modern economy. The analysis shows also, that the public sector still occupies an important place in the market economy countries. Mostly the main role of the public sector is to produce publi[...]
11
75%
Logistyka
2010 nr 6 35-36
12
63%
Przemysł Spożywczy
PL Artykuł porusza temat polityki fiskalnej ukierunkowanej na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej sektora prywatnego. W pierwszej części omówiono znaczenie innowacyjności w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także znaczenie państwa w tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. W artykule prz[...]
EN The article concerns the topic of fiscal policy oriented towards the support of research and development activity within the private sector. In the initial part of the study, the significance of innovativeness in achieving the competitive advantage as well as the role of the state in creating the in[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 423-436
PL W artykule przedstawiono tematykę związaną z pojęciem partnerstwa publiczno-prywatnego, jako nową formułę współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem biznesowym. Dokonano przybliżenia podstawowych założeń partnerstwa publiczno-prywatnego, omówiono możliwości jego zastosowania przy realizacj[...]
EN The article provides an overview of the concept of private-public partnership as a new form of cooperation between a public entity and a business partner with a view to accomplishing the objectives falling within competence of the public sector. It discusses basic assumptions behind the private-publ[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 13 131-137
PL Podjęta transformacja zmieniła relacje między państwem a prywatnymi podmiotami gospdarczymi. Stosunki te kształtują polityka, prawo i rynek. W specyficznych warunkach transformacji ekonomia nie ma gotowych rozwiązań, które pomogłyby stworzyć nowe relacje do nowych warunków. Warunki te zmienia także[...]
EN The transformation has changed the interactions between the state and private units and companies. These relationships are formed by politics, law and market. Unfortunately, we do not posses fixed solutions to the problems appearing during the transformation. Such solutions would provide an insight [...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 2266--2272
PL W referacie prezentuje się przykładowe rodzaje ryzyka, związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych wg modelu Design-Build-Operate oraz wskazuje ich możliwy podział pomiędzy partnera publicznego i prywatnego.
EN The paper presents an example of the risks related to infrastructural investments by model Design-Build-Operate and points possible separation between public and private partners.
16
63%
Polish Journal of Management Studies
2016 Vol. 14, No. 2 192--202
PL Obecnie rynek pracy w Malezji doświadcza zmian demograficznych. Generacja Y, czyli osoby w wieku 34 lat i poniżej (rocznik 1980 - 1999), stanowią obecnie prawie połowę siły roboczej. Będą oni odgrywać istotną rolę na malezyjskim rynku pracy, pomagając przewodzić przyszłemu wzrostowi gospodarczemu kr[...]
EN The current workforce in Malaysia is experiencing changing employee demographics. Generation Y, those age 34 years and below (born in 1980 – 1999), makes up to nearly half of the labour force today. They will be playing a vital role in the Malaysian labour market by helping to spearhead the country’[...]
17
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 7-8 42--44
PL Jednym z wyznaczników pracy architekta krajobrazu jest kategoria własności, która odnosi się do obiektu pracy zawodowej. Wyróżnia on trzy główne obszary działania zawodowego: przestrzeń prywatną, prywatno-publiczną oraz publiczną. Kategorie te mogą być inaczej wyrażone, bardziej rozdrobnione, jednak[...]
18
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 1 14--16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last