Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sedymentologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 83-84
2
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2006 nr 421 1--14
PL W południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej w międzyrzeczu Nysy Kłodzkiej i Odry występuje zwarty kompleks neogeńskich osadów rzecznych formacji Gozdnicy. Badania osadów tej formacji prowadzono na stanowisku Tułowice na Równinie Niemodlińskiej. Analiza minerałów ciężkich wykazała, że osady dolnej[...]
EN Neogene fluvial deposits of the Gozdnica Formation constitute a continuous cover in the southeastern part of the Silesian Lowland, in the Nysa Kłodzka and Odra interfluve. The 18 m thick succession of these deposits was studied in the Tułowice site on the Niemodlin Plain. Heavy mineral analysis indi[...]
3
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Przedstawiony został program komputerowy GeoKar, przeznaczony do tworzenia i obsługi niewielkich baz danych sedymentologicznych z polskich Karpat fliszowych. W trakcie prac terenowych dane zapisywane są w specjalnych arkuszach kodowych. Program umożliwia tworzenie archiwów komputerowych, a następnie[...]
EN Computer program GeoKar used for creation and handling of small sedimentological data bases comprising Polish Flysh Carpathians has been presented. Data are registered during the field works in special code sheets. The program enables creation of computer archives, including possibility of data scan[...]
4
63%
Przegląd Geologiczny
2000 Vol. 48, nr 12 1124-1138
PL Badeńsko-sarmacka sukcesja osadowa wypełniająca SE część zapadliska przedkarpackiego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem facji, które powstawały w różnych środowiskach depozycyjnych. Szczegółowa analiza sedymentologiczna materiału rdzeniowego w połączeniu z krzywymi geofizyki otworowej pozwoliła[...]
EN The Badenian and Sarmatian successions in the SE part of the Carpathian Foredeep are characterized by very varied fades which were deposited in different depositional environments. A detailed sedimentological analysis of cores together with well log analysis has detailed the fades variations within [...]
5
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 33, z. 4 463-471
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych i laboratoryjnych nad zjawiskami migracji archeologicznych zabytków krzemiennych po opuszczeniu stanowiska. Zjawiska te, zachodzące w większości stanowisk i obejmujące prawdopodobnie wszystkie rodzaje zabytków, są szczególnie dobrze widoczne w stanow[...]
EN This paper presents field and laboratory investigations concerning artefacts sinking in archaeological sites. These phenomena take place on most of archaeological sites. Most probably this process affect all categories of artefacts. Because of the time stone age sites are the best places to investig[...]
6
63%
Przegląd Geologiczny
EN Paleogeography of the lower Przemsza River valley was studied in detail. By means of sedimentological methods, C.exp.14 dating and analysis of archival cartographic sources, the chronology of environmental events has been established, along with the types of the sedimentological processes and indire[...]
7
63%
Przegląd Geologiczny
EN The coal-bearing succession in the Upper Silesia Coal Basin consists of molasse deposits filling a flexural foredeep basin. Analysis of lithofacies in cores from deep boreholes revealed the presence of depositional environments typical of alluvial plains and coastal (in a broad sense) environments. [...]
8
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2014 nr 459 147--156
PL W otworze Cianowice 2 (okolice Krakowa), bezpośrednio na niezgodności erozyjnej ze zmetamorfizowanymi łupkami neoproterozoiku (ediakaru), a pod węglanowymi utworami jury środkowej (keloweju), występuje ponad 20-metrowy kompleks utworów silikoklastycznych (brekcje, zlepieńce, piaskowce, mułowce z pod[...]
EN In the Cianowice 2 borehole (located in the vicinity of Kraków), straight on the erosional unconformity on the top of metamorphosed Neo-Proterozoic (Ediacaran) shales and below carbonate deposits of Callovian, 20 meters thick interval of siliciclastic rocks has been encountered. The siliciclastic ro[...]
9
63%
Geologos
2011 Vol. 17, No. 3 133--162
EN During the Cenozoic, until the Middle Miocene, the Niger Delta grew through pulses of sedimentation over an oceanward-dipping continental basement into the Gulf of Guinea; thereafter progradation took place over a landward-dipping oceanic basement. A 12,000 m thick succession of overall regressive, [...]
10
63%
Geologos
2014 Vol. 20, No. 4 239--258
EN In sections exposing Frasnian limestones at five outcrops in the Holy Cross Mountains, five lithofacies (L1 to L5) that represent upper slope to basinal environments are identified. These lithofacies are characterised by dark-coloured micritic limestones–marly shale couplets with many light-coloured[...]
11
63%
Geologos
2014 Vol. 20, No. 3 167--181
EN A sedimentary succession in a gravel pit at Niedźwiedziny was investigated in order to determine its origin: kame or moraine. The gravel pit is located in an isolated hill of approx. 600 m long and 250–400 m wide. The succession is built of glaciofluvial deposits: a sandy/gravelly unit in the lower [...]
12
63%
Geologos
EN An atypical lithological development of outwash deposits in the Carpathians Foreland (S Poland) shows lower and middle parts of the sedimentary succession that are characterized by sinuous palaeochannels. This channel facies consists of laterally accreted sands derived from side bars. The sedimentar[...]
13
63%
Geologos
EN The 1st Middle-Polish (1st Lusatian) Lignite Seam is exploited in open-cast mines in central Poland. A large number of lignite lithotypes, grouped in four lithotype associations, are distinguished: xylitic, detritic, xylo-detritic and detro-xylitic lithotype associations, which show various structur[...]
14
63%
Geologos
EN Sedimentary structures discussed in the present study are genetically linked to ripples that consist of pure sand or alternating sand and mud layers. All types of ripple-related structures, such as climbing-ripple cross-lamination and heterolithic bedding, i.e., flaser, wavy and lenticular (nodular)[...]
15
63%
Geologos
2019 Vol. 25, No. 2 139--152
EN The Suchedniów water reservoir is located in the central section of the River Kamionka in the northern part of the Holy Cross Mountains of central Poland. This area once belonged to the Old Polish Industrial District that, during the Middle Ages, was very intensively developed by iron metallurgy. Ma[...]
16
51%
Environment Protection Engineering
EN The results of study of heavy metals content in water, suspended solids and bottom sediments of the Útrata River have been presented. The highest concentrations were observed for the dissolved form of Pb (0.35 mg/dm 3). All heavy metals under investigation were present in suspended solids (over 90%)[...]
17
51%
Acta Geologica Polonica
2013 Vol. 63, no. 2 175--199
EN Authorship issues are clarified, new photographic documentation is provided and emended systematic descriptions are presented for the oldest Cambrian trilobite taxa from the Holy Cross Mountains (Poland). Biostratigraphic analysis of the fauna allows correlation with the traditional Holmia kjerulfi-[...]
18
51%
Acta Geologica Polonica
EN The Krosno shales were deposited synorogenically in front of an accretionary prism as interchannel flysch facies on a north-dipping slope that constituted the southern marginal part of the Silesian basin. The turbidite flows originated from channelised currents and probably also as separate sediment[...]
19
51%
Geologos
EN Deposits formed between the Neogene/Pleistocene transition and into the Early Pleistocene have been studied, mainly on the basis of drillings and at rare, small outcrops in the lowland part of Polish territory. At the Bełchatów lignite mine (Kleszczów Graben, central Poland), one of the largest open[...]
20
51%
Acta Geologica Polonica
2017 Vol. 67, no. 2 201--233
EN The Silurian biostratigraphy, lithostratigraphy, and facies of Central Iran including the Kashmar (Boghu Mountains), Tabas (Derenjal Mountains, Ozbak-Kuh), Anarak (Pol-e Khavand) and Kerman regions is reviewed and updated. The current state of knowledge of the Silurian in the Zagros Basin, Alborz, K[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last