Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sealing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pompy, Pompownie
PL Trzecia część artykułu o uszczelnieniach dławnic pomp i armatury, z cyklu "Uszczelnianie. Powrót do podstaw".
EN The third article from the cycle “Seals. Return to basis”.
2
100%
Pompy, Pompownie
PL Pompy w instalacjach "cieczy trudnych" wymagają podwójnych uszczelnień mechanicznych z cieczą zaporową, co powoduje konieczność stosowania specjalnych układów zasilania.
EN Pumps operating in "difficult liquids" need double mechanical seals with buffer fluid, which requires special supply system.
3
100%
Pompy, Pompownie
PL Druga część artykułu o uszczelnieniach miękkich do dławnic pomp i armatury, z cyklu Uszczelnianie. Powrót do podstaw. Autor omawia materiały i wykonania sznurów uszczelniających, wymiary dławnic oraz podaje szczegółowe wytyczne montażu sznurów w dławnicach.
EN The article from the series “Sealing – return to the basis”, deals with packings for pumps and valves, their executions, selection, installation etc..
4
100%
Pompy, Pompownie
5
100%
Pompy, Pompownie
PL Zastosowanie uszczelnień gazodynamicznych stanowi przełom w technice uszczelnień kompresorów i pomp. Artykuł przedstawia rozwiązanie zastosowane w sprężarce amoniakalnej.
EN Application of barier gas seals was a turning point in the technology of compressor and pump sealing. ANGA presents their new seals for amonia compressor.
6
100%
Pompy, Pompownie
7
100%
Pompy, Pompownie
PL Pierścienie czołowe uszczelnień mechanicznych ulegają zniszczeniu na skutek oddziaływania o różnym charakterze trybologicznym. Najpoważniejsze zagrożenia dla działania uszczelnień niosą zanieczyszczenia o charakterze mechanicznym.
8
100%
Pompy, Pompownie
PL Wymagania ograniczenia emisji prowadzi do rozwoju technik uszczelniania m.in. do stosowania uszczelnień magnetycznych.
9
100%
Pompy, Pompownie
PL Zanieczyszczenia ciałami stałymi utrudniaja uzyskanie szczelnosci i niezawodnosci dławnic. Stosowane rozwiazania nie przynoszą zadawalajacych rozwiązań w praktyce konstrukcji i eksploatacji pomp. W niektórych, trudnych przypadkach można uzyskać poprawę dzięki umieszczeniu w komorze dławnicy specjal[...]
10
100%
Pompy, Pompownie
PL Zanieczyszczenia ciałami stałymi sa czynnikiem silnie zagrażajacym trwałości i niezawodności uszczelnień wałów pomp. Stosowane rozwiązania polegaja głównie na stwarzaniu bariery dla wnikania cząstek scierajacych pomiędzy powierzchnie czołowe. Różnią się skutecznoscia i kosztem w eksploatacji.
11
100%
Pompy, Pompownie
12
100%
Pompy, Pompownie
PL ABC – Pump Essentials.
EN ABC techniki pompowej.
13
100%
Pompy, Pompownie
PL Postęp w technice uszczelnień mechanicznych wiąże się ostatnio ze stosowaniem rowków na powierzchni pierscienia. Nowa koncepcja stosowania rowków pompujących i „zawracajacych” ciecz pompowana pozwala na zmniejszenie szczeliny, a więc wycieków, z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka kontaktu pierścieni.
14
100%
Pompy, Pompownie
15
100%
Pompy, Pompownie
16
100%
Pompy, Pompownie
17
100%
Pompy, Pompownie
18
100%
Pompy, Pompownie
PL ABC techniki pompowej.
EN ABC – Pump Essentials.
19
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 6 23-25
PL Opisano regenerację siłowników pneumatycznych stosowanych w maszynach hutniczych. Wskazano na możliwości zastosowania elementów z POM-C na nowe wkłady tłokowe. Stare konstrukcje prowadząco-uszczelniające zastąpiono nowoczesnymi materiałami polimerowymi, wprowadzając dodatkowo bezsmarowe pierścienie [...]
EN The article contains description of pneumatic cylinders renovation, used in ironworks machines. Problems with repairs of cast iron cylinders were presented and applications of plastics material (POM) for new piston inserts were shown. Old guide-sealing elements were replaced with modern polymer mate[...]
20
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 2 12-16
PL Opisano zagadnienia związane z modernizacją węzłów uszczelniających w eksploatowanych pneumatycznych jednoosiowych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Wskazano na możliwość zastąpienia uszczelnień skórzanych uszczelnieniami wykonanymi z nowoczesnych materiałów. Zaproponowano cykl badań stanowis[...]
EN The article describes problem of modernization of seals joint in working one-axis brake systems of winding engines. It was suggested to replace leather seals with new materials. The author proposed series of experiments to test leakages in drive systems with new seals joints.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last