Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  schody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 193-199
PL Artykuł dotyczy historii rozwoju schodów, jako elementu wpisanego trwale w architekturę miasta. Ich podstawowy kształt pozostał niezmieniony od czasów pierwszych, nieporadnie wyrobionych w ziemi stopni. Schody pełniły jednak różnorodne funkcje. Od najprostszych, utylitarnych do złożonych, łączących [...]
EN This article presents the history of the evolution of stairs, as an element being a persistent part of a city's architecture. Their basic shape has stayed the same since the times of first stairs dug in ground. Throughout the ages stairs have been assigned many functions; from the simplest utilitari[...]
2
80%
Elektro Info
2002 nr 1 35--38
PL Wielopoziomowa struktura przestrzeni architektonicznej ukształtowała różne rozwiązania schodów, odpowiadające stylistycznie epoce. Ten jedyny w swoim rodzaju element architektury nie tylko łączy poziomy, znajdujące się na różnych wysokościach, ale poprzez swą oryginalną i wyrazistą formę stanowi is[...]
3
80%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 22-23
PL Schody do nieba pełne zieleni, które w swoim wnętrzu mieszczą centrum współczesnej sztuki, przez mieszkańców stolicy Armenii nazywane są po prostu kaskadą. I choć ten śmiały projekt zapoczątkowano w latach 80. XX w., to i tak jest przykładem na to, że Erewań - stolica Armenii, znajdująca się na styk[...]
4
70%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 2 41-42
5
61%
Izolacje
PL Chciałoby się rzec: schody - jakie są, każdy widzi. A to, co widzimy, to najczęściej spękane lub odspojone płytki lub płyty. Uszkodzenia schodów, spotykane w całej Polsce niezależnie od regionu, nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku lata. Szpecą i są utrapieniem dla użytko[...]
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 227--229
PL W artykule opisano prostą antenę mono-polarną w zastosowaniu do ultra-szerokich pasm przepustowych. Przedstawiono model matematyczny i analizę wzrostu przepustowości pod wpływem liniowych stopni mnożących. Wyniki badań symulacyjnych zostały zweryfikowane poprzez porównanie z pomiarami rzeczywistymi.
EN Planar monopole antennas are extensively used in many wireless communication applications due to their compact size, low weight and ease of integration with active devices. Many antennas with different band characteristics have been designed such as dual, multi, wide and ultra wide band. In this pap[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 81-81
PL W pracy przedstawiono metodę praktycznego tworzenia skomplikowanych prymitywów obiektów budowlanych jako nakładek na system AutoCAD poza środowiskiem tego systemu. Na przykładzie schodów kręconych zrealizowano nakładkę w języku PASCAL jako plik DXF. Rozwiązanie jest istotnym uzupełnieniem programu A[...]
EN In report one presented on an example of spiral staircases the creation of primitives of complicated objects. One realized this by means of the program written in PASCAL language by a creation of drawing in DXF format. The report is situated in row of solutions enlarging possibilities of the system [...]
8
51%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 251-262
PL Praca dotyczy problematyki modelowania i programowania ruchu mobilnego robota hybrydowego. W ramach niej opracowano model dynamiczny robota uwzględniający sekwencję wspinania się po schodach. Na tej podstawie przygotowano oprogramowanie symulacyjne z zastosowaniem pakietu Matlab/Simulink. Dodatkowo [...]
EN This work is concerned about modeling and programming of motion for a hybrid mobile robot. The dynamic model of the robot climbing the stairs was proposed. On the basis of theoretical consideration the simulation environment using Matlab/Simulink was prepared. Simulation of the robot climbing the st[...]
9
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 4 580--586
EN During their commute, pedestrians encounter a variety of staircase designs. One such design is the oblique staircase that allows pedestrians to descend at an angle. The purpose of this study was to assess the influence of an oblique path of descent on heel and toe clearance, and toe placement on a s[...]
10
51%
Architectus
2005 Nr 1-2(17-18) 111--126
PL Wiedza pokoleń mistrzów murarskich, inżynierów i architektów składa się na proces powstawania metody rzutów ortogonalnych stosowanych w celu graficznego wyobrażenia elementów budowli. Niezmiernie ważnym ich elementem są schody. Mniej zwracając uwagę na ich symboliczne znaczenia i funkcjonalne aspekt[...]
EN The idea of stereotomie "draft" stairs and rectangular projections in the method of Monge The process of coming into existence of the method of orthogonal projections used with the aim of graphic representation of building elements is composed of the knowledge of generations of master masons, engine[...]
11
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Stair climbing under backpack load condition is a challenging task. Understanding muscle activation patterns of lower limb during stair climbing with load furthers our understanding of the factors involved in joint pathology and the effects of treatment. At the same time, stair climbing under backpa[...]
12
51%
Świat Szkła
13
51%
Świat Szkła
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody modulacji dla 15-poziomowego kaskadowego falownika hybrydowego. Dokonano porównania analitycznego i symulacyjnego metod przełączania schodkowego, modulacji PWM i częściowej PWM pod względem THD oraz strat łączeń. Analiza i symulacja wyników wykazują, ż[...]
EN Cascaded Multi-level Inverter (CMLI) consists of H-bridge modules which can generally be divided into the one with the same DC bus voltage and another with different DC bus voltages. By using the same power devices as a standard seven-level 3H-bridge converter, the proposed converter operates with 1[...]
15
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 7--12
PL Celem pracy było opracowanie modelu matematycznego ruchu psa wchodzącego po schodach. W obliczeniach numerycznych wykorzystano przebiegi kinematyczne ruchu psa uzyskane w systemie APAS. Na potrzebę pracy opracowano program komputerowy w środowisku MATLAB.
EN The aim of this work was to process a mathematical model of motion the dog witch entering on stairs. In the numerical calculations used kinematics curse of motion the dog obtained in the APASA. On the need to work developed on a Computer program in MATLAB environinent.
16
51%
Builder
2019 R.23, nr 3 30--32, 34
EN Architecture is, to a large extent, perceived through its details - visible in public spaces, landscapes, buildings. The topic of detailing needs special attention especially because of the deficiency of quality – a lack of cultural values and functionality of many objects, spaces and places constit[...]
17
51%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 1 16--20
PL Głównym źródłem czynników niebezpiecznych generujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią prawie połowę wszystkich czynności, przy których dochodzi do wypadków. Najczęściej mają one miejsce [...]
18
51%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 277--294
PL W 2010 roku, pracownicy Katedry Dróg i Mostów, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na zlecenie Gminy Lublin wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktu nad ulicą Podwale oraz arkadowego przejścia nad ciągiem pieszym zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 106814 – ulicy [...]
EN In 2010, employees of the Department of Roads and Bridges, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, have done expertise of the technical condition of the viaduct over the Podwale Street and arcaded passage located within the municipal road No.106814 - Zamkowa S[...]
19
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 179--183
EN Adolf Loos placed two items within the limits of architecture - tomb and monument. Anything beyond had to be excluded from the world of art. Did he define the limits of architecture? Although he pointed out monument, he never specified a clear definition. The thesis, inspired by Loos's dictum and a [...]
20
41%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 9 42--47
PL Globalne zapotrzebowanie na poszanowanie energii jest wyzwaniem również dla architektów i konstruktorów. Zadaniem projektantów jest projektować tak połączenia konstrukcyjne w budynkach, aby uniknąć tzw. pomostów energetycznych (mostków termicznych). Straty energii ogrzewczej przez przenikanie, poprz[...]
EN Global demand for energy conservation is also a challenge for architects and designers. Their job is to design structural connections in the buildings in a way to avoid the so called “energy bridges” (thermal bridges). Heating energy losses caused by such defects – in the overall thermal balance – c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last