Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samoloty bezzałogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
EN Od 14 do 18 czerwca 2010 roku, w Centrum Paris Nord Villepinte odbyły się X targi Eurosatory 2010, zorganizowane przez Francuskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Obronnego GICAT (French Land Defence Manufacturers Association - Groupement des Industries Françaises de Défense Terrestre).
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Podstawowymi elementami wykorzystywanymi do szkolenia bojowego pododdziałów artylerii przeciwlotniczej lufowej i rakietowej są imitatory środków napadu powietrznego w postaci celów rakietowych lub samolotowych. Imitatory takie są również stosowane podczas szkolenia pododdziałów przeciwlotniczych w W[...]
EN The main ways to train antiaircraft missile and artillery troops in live firing is the use of aerial target imitators in the form of planes or rockets. Such imitators are used by the Polish Armed Forces to train antiaircraft troops. Taking into account that such imitators do not provide realistic ta[...]
3
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2017 Nr 2 (247) 80--96
PL Niezawodność samolotów bezzałogowych jest czynnikiem decydującym o możliwości wykonywania zadań lotniczych w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Jedną z metod wykorzystywanych do poprawy niezawodności samolotów bezzałogowych jest rekonfiguracja układu sterowania, która umożliwia sterowanie samolo[...]
EN Reliability of unmanned aircraft is a decisive factor for conducting air tasks in controlled airspace. One of the means used to improve unmanned aircraft reliability is reconfiguration of the control system, which will allow to maintain control over the aircraft despite occurring failures. The contr[...]
4
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 231--256, CD
PL Niniejsza praca jest poświęcona koncepcji wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w ochronie przeciwpożarowej lasów znajdujących się na terenie Polski. W krajach zachodnich ta technologia jest już wykorzystywana na dużą skalę, ponieważ jej zastosowanie przyczynia się do znacznej reduk[...]
EN A general idea of application of unmanned aircraft (UVA) to fire safety of the forests in Poland is presented in this paper. This technique is often used in West countries, because it leads to the reduction of the costs connected with fire safety of the forests. It was possible thanks to the signifi[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z techniką korekcji pomiarów GNSS w oparciu o AGS-EUPOS. Zaproponowano odpowiednie modyfikacje segmentu naziemnego oraz pokładowego systemu sterowania małym samolotem bezzałogowym, mające na celu wsparcie pomiarów pozycyjnych z aktywnej sieci geodezyjnej. Z[...]
EN In this paper some issues related to the GNSS measurements correction technique using the ASG-EUPOS network have been presented. Relevant modifications of the on-ground segment and on-board control system of a small unmanned aircraft have been proposed to receive position corrections from the ASG-EU[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1171--1175, CD
PL Powszechnie wiadomo, że faza lądowania jest najtrudniejszą fazą lotu, wymaga od pilota dużego zaangażowania i wysokich umiejętności. Potwierdzeniem tego jest stosunkowo duża liczba wypadków lotniczych, do których dochodzi podczas realizacji procesu lądowania. Stopień trudności w pilotowaniu statku p[...]
EN It is well known that the landing phase is the most difficult phase of the flight, requiring a high level of engagement and high skills. This is confirmed by the relatively high number of aircraft accidents that occur during the landing process. The degree of difficulty in piloting the aircraft incr[...]
7
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 11 18-33
8
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 10 10-15
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 152--155
PL W artykule przedstawiono wymagania i problemy związane z zasilaniem małych bezzałogowych statków latających (MTO (maksymalna masa startowa) < 25 kg) znajdujących zastosowanie w rozmaitych zastosowaniach cywilnych jak geodezja, rolnictwo, monitoring i inne. Przedstawiono dostępne rozwiązania oraz kie[...]
EN The article discusses problems of current and development of new, alternative sources of power used for small unmanned aerial vehicles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last