Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samoczynna sygnalizacja przejazdowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Współczesne systemy sterowania ruchem kolejowym są realizowane w postaci urządzeń komputerowych. Ze względu na specyfikę urządzeń srk, muszą one spełniać ostre wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności. W artykule poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem komputerowych systemów stero[...]
EN Existing systems of railway traffic control are implemented in computer equipment form. Due to the specificity of railway traffic control devices, they must meet stringent of safety and reliability requirements. The article presents issues related to safety of computer systems of railway traffic con[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 231--235
PL W artykule podjęto problematykę bezpiecznych rozwiązań systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Urządzenia stosowane do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych muszą być bezwzględnie sprawne i niezawodne. Nowoczesne systemy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych są wykonane w technolo[...]
EN The article deals with the issue of safe systems of the automatic crossing signalization. Devices used to secure traffic at level crossings must be absolutely reliable and efficient. Modern systems of the automatic level crossing are made in computer technology. They use structural excess, programma[...]
3
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Praca dotyczy realizacji Projektu Badawczego PBZ 7/2/2006, którego celem jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu jako narzędzia do podejmowania właściwych decyzji dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury, oraz środków transportu. Przedstawiono próbę integracji sys[...]
EN The paper deals with implementation of Research Grant PBZ 7/2/2006 connected with introduction of integrated safety system for land transport as a support for planning and decision of infrastructure development and transportation means. The attempt to integration of safety systems of railway and roa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last