Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochody z napędem elektrycznym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
PL Magazynowanie energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem liczby zainstalowanych źródeł energii odnawialnej. Nawet jeżeli przez inteligentne sterowanie różnego rodzaju odnawialnymi elektrowniami w ramach tzw. wirtualnej elektrowni możliwe jest zapewnienie stabilnej pracy [...]
EN The mounting use of renewable energy sources is elevating the importance of the storage of electrical power. Although intelligent control of different types of renewable energy sources in virtual power plants facilitates stable and reliable operation of entire power systems, renewable power plants a[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1394--1398
PL Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stosowane jest do uzupełniania energii w telefonach komórkowych, jak również w szczoteczkach do zębów a nawet pojazdach. W artykule omówiony został aspekt teoretyczny zjawiska indukcji oraz[...]
EN Nowadays, the electromagnetic induction phenomenon is used in numerous branches of industry. The most commonly it is applied to charging mobile phones as well as electrical toothbrushes and even cars. The project which is carried out at The Lodz University of Technology is aimed at using the phenome[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 577--580, CD
PL W artykule omówiono rynek samochodów w Polsce z uwzględnieniem pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono założenia konkursu na polski samochód elektryczny. Przeanalizowano konstrukcję nadwozia oraz prototypu pojazdu w aspekcie rozmieszczenia akumulatorów. Wskazano wymagania dotyczące łączenia o[...]
EN The article discussed the car market in Poland, including vehicles with electric drive. The assumptions for the competition for a Polish electric car have been presented. The structure of the vehicle's body and prototype was analyzed in terms of the location of the batteries. The requirements for co[...]
4
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 309--313, CD
PL W artykule zamieszczono opis podejścia do projektowania pojazdu użytkowego o napędzie elektrycznym. Wymieniono i opisano innowacyjne cechy oraz funkcje takiego pojazdu. Niektóre z nich omówiono na przykładach. Zaproponowano nowoczesne metody badań i rozwoju mogące mieć zastosowanie w projektowaniu n[...]
EN The article describes the approach to designing a commercial vehicle with electric drive. Innovative functions of vehicle have been presented and described. Some of them are discussed in the examples. Modern research and development methods that may be used in the design of a modern electric vehicle[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last