Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochodowe czarne skrzynki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 82 41-54
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku drogowego jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań jego uczestników, a sąd podejmuje decyzję o winie, bądź jej braku. Od kilkunastu lat dostępn[...]
EN One of the primary tasks of accident reconstruction is to determine the values of the event participants motion parameters prior to its occurrence. The correctness of their behaviors is assessed on their basis, and then the court makes its decision whether the event participants are guilty or innoce[...]
2
100%
Logistyka
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań, a sąd podejmuje decyzję o winie uczestników zdarzenia, bądź jej braku. Jednym z coraz częściej spotyk[...]
EN One of the primary tasks of accident reconstruction is to determine the values of the event participants motion parameters prior to its occurrence. The correctness of their behaviors is assessed on their basis, and then the court makes its decision whether the event participants are guilty or innoce[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 189-196
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich uproszczeń) istotne[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplificati[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 143-152
PL Referat dotyczy pokładowego rejestratora zdarzeń (EDR) - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych, [...]
EN The paper refers to the Event Data Recorder (EDR) - black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last