Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 220
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy wartości emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych uzyskane na podstawie analizy dużej liczby tych pojazdów, różnych roczników, eksploatowanych na terenie kraju w latach 2001-2005. Oszacowano globalną emisję tych składników spalin z uwzględn[...]
EN In the paper one introduced results of the value analysis of the issue of toxic components of combustion gases of car vehicles obtained on the ground analyses of the any number of of these vehicles, different annual sets, exploited on the ground of the country in years 2001-2005. One estimated the t[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 8 42-46
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 9 28-33
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 8 12-15
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model przestrzenny samochodu oraz układu napędowego działającego na tylne koła samochodu. Uwzględniono podatność zawieszeń i opon. Układ napędowy modelowano jako ciąg ciał o bezwładności rotacyjnej, połączonych elementami sprężysto-tłumiącymi. Przyjęto model Dugoffa-Uffelmanna [...]
EN The paper present a computer model which enables vibrations of body, suspensions, wheels and drive system of a vehicle to be taken into account. The equations of motion are obtained by application of homogeneous transformation matrices. A Dugoff-Uffelmann model is used in order to describe contact f[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono modele do analizy prostoliniowego ruchu pojazdów. Modele te znajdują zastosowanie w optymalizacji dynamicznej procesów rozpędzania i hamowania. Równania ruchu samochodu wyprowadzono z równań Lagrange'a. Opracowano płaski model samochodu o dziewięciu stopniach swobody, z któr[...]
EN This paper presents the methodology of creating such models for analysing the linear car motion and devoted to the dynamic optimisation of accelerating and braking. The equations of the car motion have been derived from the Lagrange equations for the calculated kinetic and potential energy. A flat m[...]
7
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 387-402
PL Bezpieczeństwo na drogach jest ściśle związane z jakością widzenia przedpola pojazdu przez kierowcę prowadzącego pojazd samochodowy. W warunkach ograniczonej widzialności, podczas nocnych mgieł i opadów zalecane jest stosowanie projektorów przeciwmgłowych. W opracowaniu przedstawiono uzasadnienie po[...]
EN Safety on roads is closely related to quality of the foreground driver vehicle sight. Applying the fog projectors in limited visibility conditions, during night fogs and rains is recommended. Paper presents the reason of the fog projectors use, with point of view light requirements, as well as the p[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 255-259
EN The paper describes initial stages of designing Modul Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy co[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 67-71
PL W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił w Polsce niezwykle dynamiczny wzrost liczby pojazdów. Od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej rocznie sprowadza się ponad 800 tys. samochodów, a szacunki wskazują, że w tym roku do naszego kraju trafi milion aut, w większości z krajów UE.
10
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 71-73
PL W ostatnich latach wzrasta udział pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w sprzedaży samochodów osobowych, szczególnie w segmencie aut klasy średniej. W 2005 r. stanowiły one 49% całego europejskiego rynku samochodowego. W Polsce udział diesli wśród nowych samochodów wynosił 31 %.
11
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 12 43-45
PL Szybki wzrost motoryzacji stwarza wiele problemów ekologicznych i ekonomicznych. Przy braku prawidłowej gospodarki pojazdami wyeksploatowanymi i rozbitymi, doprowadził do poważnego zanieczyszczenia naturalnego środowiska oraz marnotrawstwa szeregu materiałów. Aktualnie zarejestrowanych jest w naszym[...]
12
80%
Recykling
2007 nr 5 26-27
PL Nasz kraj w bardzo wysokim tempie nadrabia zaległości w rozwoju motoryzacji. Z miesiąca na miesiąc rośnie ilość samochodów poruszających się po naszych drogach. Gdy w Europie w marcu łączna sprzedaż samochodów spadła o 0,3%, to u nas w kraju wzrosła o 24,5% (w stosunku do I kwartału 2006 r.).
13
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 8 70-72
14
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2000 nr 4 27-28
15
80%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
1999 z. 131 127-144
PL Dokonano przeglądu aktualnych oraz przyszłościowych wymagań dotyczących pojazdów samochodowych (ograniczenia oraz limity dotyczące emisji substancji toksycznych) oraz parametrów jakościowych paliw silnikowych. Zwrócono uwagę na podstawowe energetyczne oraz ekologiczne aspekty eksploatacji tłokowych [...]
EN The paper contents results of the research of present and future requirements concerning the car emission of toxic substances and quality parameters of fuels used as driving force of combustion engines. The basic conditions and emission limits of pollutants from ICE have been characterised. Special [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Artykuł przedstawia analizę wpływu obciążenia mocą czynną na warunki występowania zjawiska lawiny napięcia, ze szczególnym uwzględnieniem silników indukcyjnych klatkowych. Rozpatrzono układ zasilania grupy silników z lokalnego oraz z odległego źródła zasilania dla stanu pracy normalnej i zakłócenia [...]
EN The paper presents an analyse of influence of active power load on conditions of occurrence of voltage avalanche phenomenon taking special care of asynchronous motors. System consisting of a group of motors fed from local and distance supply has been considered for two cases: normal operation and di[...]
17
80%
Silniki Spalinowe
PL W publikacji opisano metodykę tworzenia charakterystyk zużycia paliwa w warunkach dynamicznych w oparciu o pomiary modalne w testach jezdnych NEDC i FTP-75 i uzyskaną charakterystykę zużycia paliwa dla konkretnego samochodu. Przedstawiono wyniki obliczeń zużycia paliwa uzyskane w oparciu o charakter[...]
EN This paper briefly describes a methodology of developing characteristics of fuel consumption in dynamic conditions on the basis of modal measurements in road tests NEDC and FTP-75, and based on determined characteristic of fuel consumption measurement for a real car engine. The results of fuel consu[...]
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 156-159
PL W artykule opisano problematykę skażenia środowiska pyłem zawieszonym PM 10 w wyniku działalności transportowej. Przedstawiono wpływ samochodów ciężarowych dużej ładowności na wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych i określono główne czynniki determinujące go.
EN The paper describes the problems of environmental pollution by particulate matter PM 10 as a result of transport activity. Shows the effect of heavy duty trucks on the results of simulation studies and identifies the main factors determining it.
19
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przeanalizowano możliwości powypadkowych napraw nadwozia pojazdu metodami spawalniczymi. Omówiono podstawowe sposoby łączenia elementów nadwozia pojazdu podczas napraw powypadkowych metodą spawania w osłonie gazów ochronnych. Stopiwo wykonano drutami niskostopowymi i wysokostopowymi w osłonie różnyc[...]
EN The article analyzes the possibilities of post-accidental repairs of a vehicle body by means of welding methods. Basic connection methods of vehicle body components during post-accidental repairs by means of welding with shielding gas coverage were discussed. Weld deposit was carried out from Iow-al[...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2005 nr 1-2 36-40
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last