Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 171
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód osobowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 271-278
PL W artykule przedstawiono szereg problemów, takich jak skuteczność i trwałość listew uszczelnienia promieniowego tłoka czy niekorzystny kształt komory spalania, które powodują trudności w rozwoju zastosowania silnika. Wankla do napędu nowoczesnego samochodu osobowego. Zwrócono uwagę na pewne zalety s[...]
EN The construction of the Wankel engine has a lot of undeniable advantages but against a background of contemporary sophisticated engines with reciprocating motion of the piston these virtues do not allow to obtain the quality supremacy and take over part of the automotive market. It can not be said t[...]
2
80%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny procesu odzysku głównych odpadów pochodzących z eksploatacji samochodów osobowych. Badania przeprowadzono na terenie autoryzowanej stacji obsługi samochodów na terenie województwa dolnośląskiego. Generalnie należy stwierdzić, że poziom odzysku i recyklingu odpadów [...]
EN The paper presents results of recovery process assessment for main wastes originating from operation of automobiles. The tests were carried out in the premises of an authorised car service station in Dolnośląskie (Lower Silesian) Voivodship. Generally, it should be stated that waste recovery and rec[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 73-74
EN In this paper a modification project of electrical circuits in the test car Fiat Punto II SpeedGear is presented. As a main target author set changes in Continuously Variable Transmission gearbox control algorithms. Results presents gear ratio-acceleration dependences.
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 163-169
EN The decision of an electrical revolution in the automotive sector has been decided at the end of 2008, when the European Parliament passed legislation of lower CO2 emissions of new cars. This causes and forces the development of alternative concepts of propulsion systems and alternative fuels. These[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 11-12 74-75
PL Najwygodniejszym i najszybszym środkiem poruszania się po mieście jest samochód osobowy. Jego przewaga nad innymi środkami komunikacji maleje wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego na ulicach i tworzeniem się tak nie lubianych, acz coraz częstszych korków. Zniechęceni tymi zatorami podróżni [...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 231-236
EN The paper describes design and build the model of the Electric Parking Brake in automobiles. The Microprocessor Control System of the Hill-Holder brake shall be equipped with self-locking feature when it detects a vehicle stop and tilt (front of the car is higher than the rear). The system should au[...]
7
80%
Recykling
2003 nr 2 24-24
PL Recykling samochodów stał się w ostatnich latach jednym z podstawowych problemów na świecie. Wraki samochodowe stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wzrastająca liczba pojazdów implikuje powstanie systemów zapewniających recyklig części samochodowych. Rocznie w Unii Europejskiej produkuje [...]
8
80%
Recykling
2003 nr 7-8 14-14
PL Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, l[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 169-172
EN The paper describes initial stages of designing Mild Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy con[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The recommended design techniques of modular braking systems differ by a diversity and ungrounded complicating of the used mathematical apparatus, that hampers their usage by the engineers, and also students. Hence there was a necessity of development of the simplified techniques of designing contri[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono analizę konstrukcji nadwozi samochodów osobowych, głównie studialnych, z lat 2003 i 2004. W jej wyniku wyłoniono trendy rozwojowe w zakresie ogólnej koncepcji użytkowej, zmian w strukturach nośnych oraz optymalizacji dostępu do wnętrza.
EN His contribution presents analysis of construction of personal cars body, especially concept cars, for 2003/2004 years. As a result above analysis was disclosed developing trends of general utility concept, changes in body structure and optimisation of access to interior.
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 56 33-45
PL W oparciu o przeprowadzoną analizę teoretyczną wykazano, że bezpośrednie sterowanie uchyleniem przepustnicy przez kierowcę i ograniczenie zakresu działania automatu napędowego wyłącznie do wyboru przełożenia układu przeniesienia napędu, jest bardzo korzystne. W rezultacie prowadzi bowiem do niejedno[...]
EN From the theoretical analysis is results that direct control of the throttle half-opening by a driver and reduction of the audio-drive operating range only for selection of the ratio of drive transfer system in not advantageous. It leads to different course of economical and dynamic controls. The pr[...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 195-198
PL W artykule opisano problematykę fałszowania przez producentów wartości zużycia paliwa przez silniki samochodów osobowych. Na podstawie badań symulacyjnych charakterystyk uniwersalnych silników samochodów osobowych wykazano na ile podawane dane odnośnie do zużycia paliwa są niezgodne z podawanymi prz[...]
14
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 11 70--74
PL Odzysk ciepła w kabinach lakierniczych ma silne uzasadnienie ze względu na wolumen wymiennego powietrza w przestrzeni roboczej. Artykuł prezentuje alternatywne rozwiązania odzysku wraz z problemami, które im towarzyszą oraz przedstawieniem propozycji wykorzystania odzyskanego ciepła.
15
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 443-464
PL W artykule przedstawiono pewną metodę analizy dynamicznej przestrzennego układu wieloczłonowego, stanowiącego ogólny model fizyczny układów kierowniczych samochodów osobowych. Analizowany układ zbudowany jest z czterech ciał, modelujących kolumnę kierownicy (wraz z kołem kierownicy), zębatkę oraz pr[...]
EN A method of dynamic analysis of a spatial multibody system has been presented in this paper. This system can be treated as a general physical model of steering systems of passenger cars. The system analysed consists of four bodies modeling steering shaft (with steering wheel), rack, left and right s[...]
16
80%
Recykling
2003 nr 9 22-23
PL Typowy przebieg procesu recyklingu samochodów w stacjach demontażu samochodów (SDS) wyznaczony jest przez szereg czynników funkcjonalnych i wymogów organizacyjnych. Demontaż wiąże się z czynnościami o charakterze obligatoryjnym, np. z osuszaniem pojazdów, usuwaniem elementów niebezpiecznych – gaśnic[...]
17
80%
Recykling
2003 nr 11 24-25
PL Rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności lawinowemu wzrostowi ilości odpadów, towarzyszy rosnące zainteresowanie problematyką recyklingu – działaniami rozumianymi jako odzysk, zwrot materiałów do powtórnego przetworzenia lub ich neutralizacja. Znaczenie recyklingu wynika m.in. z potrzeby ochrony ś[...]
18
70%
Engineering Transactions
EN In the paper a theoretical basis of determination of the steering wheel stub axle position and orientation in the suspension movements space, realized by the suspension mechanism are presented. The designed instrument allows measurement of quantities that are needed to compute the translation and or[...]
19
70%
Journal of KONES
PL Wiadome jest z praktyki, że właściwości ekologiczne silnika trakcyjnego mogą się znacznie różnić w zależności od warunków eksploatacji, w szczególności w zależności od udziału w ruchu stanów dynamicznych. Jednocześnie istnieje trudność jednoznacznej oceny ilościowej stanu dynamicznego w eksploatacji[...]
EN It is well known from practice that ecological properties of a car engine may considerably differ depending on actual driving condition, especially if proportion of dynamical states is considered. However, in the same time unequivocal quantitative evaluation of dynamical states during driving is a d[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 377-384
PL W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji samochodu osobowego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Analizą objęto okres od początku jego powstania w końcu XIX wieku do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. W okresie początkowym problematyka bezpieczeństwa jazdy nie była dostrzegana. W miarę w[...]
EN This contribution presents development of construction of personal cars in safety assurance. Analysis covered period from cars launching at the end of XIX century to seventh decade of XX century. At the beginning, issue of automobiles safety was not considered. In the next years, importance of passi[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last