Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 8-8
PL Sprawująca obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej Hiszpania elektryzuje opinię publiczną elektrycznymi samochodami. Temat ten ma być poruszony podczas najbliższego zebrania nieformalnej Rady ds. Konkurencyjności UE (8-9lutego 2010r.), a także ujęty w negocjowanym obecnie projekcie konkluzji tej f[...]
2
63%
Czysta Energia
2011 Nr 10 22-22
3
51%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 3 19-31
PL W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi, m.in. emisją zanieczyszczeń i hałasu oraz wyczerpywaniem się zasobów naturalnych surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych. W celu oceny energetyc[...]
EN In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has taken place. This has chiefly been driven by ecological considerations, in particular pollutant and noise emissions and the depletion of the natural resources necessary for the production of liquid and gaseous fue[...]
4
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy opisano konstrukcję maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego o specyficznych wymaganiach. Samochód ten jest przeznaczony do ruchu miejskiego z maksymalną prędkością 60 km/h i może być w pełni użytkowany przez osoby niepełnosprawne. Samochód j[...]
EN The design of permanent magnet electrical machine for direct drive of electric car with specific requirements is presented in this paper. This car is designed for city transport with maximum speed 60 km / h and can be fully used by handicapped persons. The car is driven by two machines placed within[...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano uniwersalny model symulacyjny układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego "ELV001". Opracowany model implementowano do programu Synopsys/ Saber. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji zużycia energii elektrycznej przez samochód "ELV001" dla przykładowego przejazdu w[...]
EN In this paper an universal simulation model for drive system of the prototype electric vehicle "ELV001" build by consortium Electric Car have been presented. The model has been developed using the system simulator Synpsys/Saber software. Chosen simulation results of the electric vehicle "ELV001" for[...]
6
51%
Czysta Energia
2011 Nr 7-8 44-45
7
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 163-169
EN The decision of an electrical revolution in the automotive sector has been decided at the end of 2008, when the European Parliament passed legislation of lower CO2 emissions of new cars. This causes and forces the development of alternative concepts of propulsion systems and alternative fuels. These[...]
8
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 107-111
EN Carbon dioxide emissions from fossil fuels have a lasting detrimental effect on the environment, compounding the green house emissions. The transport industry is a major contributor to the problem; more specifically private transportation in the form of internal combustion engine (ICE) driven motor [...]
9
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 113-118
EN Electric vehicles have been attracting unprecedented attention in light of the volatile market prices and prospect of diminishing supplies of fuel. Advances in battery technology and significant improvements in electrical motor efficiency have made electric vehicles an attractive alternative, especi[...]
10
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 17-22
EN In this paper a conception, modelling and simulation tool for drive system of the prototype electric vehicle "ELV001" have been presented. The design and building of this vehicle have been carried out in frame of the project: "Building a market of electric vehicle and charging infrastructure - funda[...]
11
51%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 1-2 38--41
PL Od czasu wynalezienia koła, które to wydarzenie miało miejsce około 6 tys. lat temu, rozpoczęła się era transportu kołowego trwająca do dzisiaj. W początkowym okresie koło, a często walec, wykorzystywane były jedynie do przesuwania ciężkich przedmiotów na niewielkie odległości. Potem pojawiły się po[...]
12
51%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 11 112--116
PL W artykule przedstawiono projekt elektronicznego dyferencjału przeznaczonego dla samochodu elektrycznego. Konstrukcja pojazdu jest nowa i może być zasilana z akumulatorów lub ogniw wodorowych. W pierwszej części referatu opisano budowę samochodu. Wyjaśniono, dlaczego wymagane jest zastosowanie elekt[...]
EN The paper presents the design of electronic differential destined for the electric car. The construction of the vehicle is new and can be powered from batteries or hydrogen fuel. In the first part of the paper the construction of a car is shown. It explains why the electronic differential is require[...]
13
51%
Recykling
2012 nr 4 24--26
PL Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2010 r. importerzy i producenci sprzedali w Polsce 333 599 samochodów osobowych – o 13 338 aut (4,2%) więcej niż rok wcześniej.
14
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 117--122
PL W artykule przedstawiono projekt elektronicznego dyferencjału przeznaczonego dla samochodu elektrycznego. Konstrukcja pojazdu jest nowa i może być zasilana z akumulatorów lub ogniw wodorowych. W pierwszej części referatu opisano budowę samochodu. Wyjaśniono, dlaczego wymagane jest zastosowanie elekt[...]
EN The paper presents the design of electronic differential destined for the electric car. The construction of the vehicle is new and can be powered from batteries or hydrogen fuel. In the first part of the paper the construction of a car is shown. It explains why the electronic differential is require[...]
15
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 335--342
PL W referacie omówiono aktualne trendy w rozwoju nowoczesnych pojazdów trakcji elektrycznej. Przedmiotem referatu są w szczególności pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerskiego w transporcie szynowym, zarówno miejskim jak i dalekobieżnym. W nowoczesnych pojazdach szczególną uwagę zwrócono na napędy[...]
EN The present paper presents the current trends in the development of modern electric traction vehicles. In particular, the subject of the paper covers vehicles intended for passenger carriage in rail traffic, both the urban one and the long-distance one. In modern vehicles, particular attention is pa[...]
16
51%
Czysta Energia
2017 Nr 9-10 44--47
17
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
18
51%
Czysta Energia
2011 Nr 11 56-58
19
44%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 19-24
EN The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would not fulfill environmental demands. "Zero emission" or "partial zero emission" vehicles can be p[...]
20
44%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 115-120
EN The article presents the concept of electric drive for the car, powered with innovative engine Speer regulation system of brushless motor with permanent magnets. The project of the drive is realized by Silesian University of Technology and Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last