Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód ekologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 5233--5240
PL Problemy natury ekologicznej, rosnące ceny paliw węglowodorowych oraz bardzo niska sprawność napędów pojazdów z silnikami wewnętrznego spalania wpłynęły w ostatnich latach na duży wzrost zainteresowania u producentów i nabywców samochodami elektrycznymi. Lokomotywą napędową tego procesu w ostatnich [...]
EN Environmental problems, rising prices of hydrocarbon fuels and a very low efficiency of drive vehicles with internal combustion engines affect in recent years a large increase in interest from manufacturers and buyers of electric cars. Driving force behind this process in recent years is China, whic[...]
2
84%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 2 5-19
PL W artykule przedstawiono możliwości stosowania tworzyw polimerowych w motoryzacji w aspekcie produkcji samochodu ekologicznego. Omówiono ogólne wymagania stawiane materiałom oraz wskazano możliwości znacznego zwiększenia między innymi właściwości wytrzymałościowych tworzyw polimerowych poprzez stoso[...]
EN The possibilities to use polymer plastics in automotive engineering from the point of view of the manufacturing of an environmentally-friendly car have been presented in this paper. The general requirements to be met by such materials have been discussed and the possibilities of significant improvem[...]
3
84%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 2 21-37
PL W artykule przedstawiono możliwości stosowania tworzyw polimerowych w motoryzacji w aspekcie produkcji samochodu ekologicznego. Omówiono ogólne wymagania stawiane materiałom oraz wskazano możliwości znacznego zwiększenia między innymi właściwości wytrzymałościowych tworzyw polimerowych poprzez stoso[...]
EN The evaluation of possibility for recovering of part of vibration energy from automobile has been done in the article. One of the potential possibilities is utilization of fluid pressure in shock absorber to drive turbogenerator applying battery. It can be interesting to utilize air shock absorbers,[...]
4
84%
Recykling
2010 nr 11 58-59
PL W krajach europejskich w przemyśle motoryzacyjnym zużywa się do 8% całkowitej produkcji tworzyw sztucznych. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż 20 lat temu.
5
84%
Logistyka
2014 nr 3 4311--4319
PL Transport jako gałąź gospodarki odgrywa istotną rolę w procesie globalizacji oraz integracji regionów. Towarzyszą mu przy tym zjawiska, które negatywnie wpływają na środowisko takie jak hałas, zużycie nieodnawialnych surowców czy emisja szkodliwych substancji do atmosfery. W ostatnich latach Unia Eu[...]
EN Transportation as a part of economy is very important in the process of globalization and integration of regions. It is accompanied with phenomena, which adversely affect the environment, such as noise, consumption of non-renewable raw materials and emissions of harmful substances into the atmospher[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 414-420
PL Praca zawiera omówienie oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne oraz skutki jakie niesie ze sobą wykorzystanie samochodów z napędem spalinowym. Zanalizowano silniki z napędem elektrycznym i omówiono ich zalety. Ze względu na ciągle rosnące ceny paliw i energii zaproponowano jako jedną z [...]
EN This work contain an overview of the motorization impact on the natural environment and the effects affords by internal combustion powered cars. The electric motors and a discussion of their advantages were shown. The possibility of using wind turbines equipped with a diffuser with horizontal rotati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last