Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód dostawczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 145-148
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle type DZT Pasagon for bimodal hybryd car was described. The car will have the possibility to drive in three modes: "diesel", electric mode, and charging onboard battery. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle [...]
2
75%
Logistyka
2014 nr 3 644--648
PL W artykule została przedstawiona procedura wyznaczania planu rozmieszczenia ładunku na pojeździe drogowym. Został wykonany model samochodu dostawczego i na jego podstawie wyznaczono równania opisujące zależność masy ładunku od położenia jego środka ciężkości. Poprawność modelu i równań zweryfikowano[...]
EN This article presents a procedure for determining load distribution plan of the truck. It was made model van and on the basis determined equations describing the dependence of the weight load on the position of its center of gravity. The correctness of the model and equations were verified for selec[...]
3
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1546--1550, CD
PL Zawieszenie samochodu stanowi układ elementów łączących konstrukcję nośną (ramę lub nadwozie samonośne) z kołami pojazdu. Jego zadaniem jest łagodzenie przenoszonych na nadwozie samochodu wstrząsów wywoływanych toczeniem się kół jezdnych pojazdu po nierównościach drogi. Od jego działania zależy zaró[...]
EN Suspension of the car layout of the connecting elements supporting structure (frame or shell) with the wheels of the vehicle. Its mission is to alleviate transmitted to the car body vibration caused by rolling wheels of the vehicle on uneven roads. From its actions it depends on both the ride comfor[...]
4
63%
Transport Samochodowy
2014 z. 4 87--108
5
63%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy jest analiza poziomu i efektywności wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w gospodarstwach ogrodniczych.. Zakresem pracy objęto: samochody dostawcze i ciężarowe stanowiące wyposażenie 60 gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw i owoców położonych na terenie województw: [...]
EN The objective of the paper was to analyse the level and effectiveness of using delivery trucks and trucks in horticultural farms. The scope of the paper covers delivery trucks and trucks, which constitute the equipment of 60 agricultural farms, which produce vegetables and fruit, located on the terr[...]
6
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 1 (118) 10--15
PL Artykuł zajmuje się nowoczesnymi elektrycznymi elementami wyposażenia, zwanymi e-Kit, mającymi na celu zastąpienie pojazdów spalinowych pojazdami całkowicie elektrycznymi. Na początku artykułu omówione są krótko techniczne elementy napędu elektrycznego, jak silnik elektryczny, elektryczna przetworni[...]
EN The paper deals with the modern electrical component kits, called e-Kit, intended for conversion of combustion engine vehicles into all-electric vehicles. At the beginning of the article the technical solutions of electric motor, power electronic inverter, and traction battery used in the e-Kit are [...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 122-125
PL Artykuł dotyczy samochodów dostawczych użytkowanych przez firmy przewozowe. Przy doborze samochodu przez przedsiębiorcę zasadniczy wpływ poza ceną i eksploatacyjnym spadkiem wartości, mają koszty eksploatacji: planowane i incydentalne. Jednak dotychczas w ocenie kosztów przez użytkownika bierze się [...]
EN The article concerns vans used by transport companies. When selecting a car the major impact besides the price and operational decrease in value have operating costs - both the planned and the incidental ones. However, so far in assessing the costs are taken into account by the user only predictable[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 740--744
PL Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transpor[...]
EN In spite of the difficult and still changing market reality in the transport a car park in Poland systematically grows. However the transport activity is also connected with incurring operating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to the profitability of the conducted transport act[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 170-174
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące metodyki przeprowadzania analizy materiałowo-energetycznej dla fazy budowy samochodu dostawczego. Analiza ta oparta jest o bilans masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotycz[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis methodology for construction phase of delivery truck are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first thermodynamic principle. Also the article shows the selected calculation results of cum[...]
10
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Zaprezentowano wyniki badań rynku wtórnego wybranych technicznych środków produkcji wykorzystywanych w rolnictwie. Przedstawiono atrybuty wybranych obiektów mechanicznych mające wpływ na ich wartość rynkową. Na podstawie analizy korelacji określono wpływ atrybutów na wartość rynkową: ciągnika rolnic[...]
EN The paper presents the results of studies on secondary market for selected technical means of production used in agriculture. Attributes of selected mechanical units are shown, which affect their market value. Correlation analysis was employed to determine the impact of these attributes on market va[...]
11
51%
Logistyka
2014 nr 6 9145--9153
PL W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań eksploatacyjnych miejskiego samochodu dostawczego wyposażonego w nowoczesny napęd w pełni elektryczny e-Kit. Napęd elektryczny e-Kit opracowano w latach 2011-2013, w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego nr NR01-0084-10 współfinansowanego pr[...]
EN The paper deals with the modern electrical component kits, called e-Kit, intended for conversion of combustion engine vehicles into all-electric vehicles. At the beginning of the article the technical solutions of electric motor, power electronic inverter, and traction battery used in the e-Kit are [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last