Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  salt spray test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 5-6 128--132
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw pasywnych powstałych na ferrytycznej, Cr-Ni austenitycznej i Cr-Mn austenitycznej stali nierdzewnej o zróżnicowanym wykończeniu powierzchni po pasywacji przez 30, 60 i 120 minut w roztworze wodnym kwasu azotowego z zastosowaniem elektrochemiczne[...]
EN The properties of oxide films formed on ferritic, austenitic Cr-Ni and austenitic Cr-Mn stainless steels of various surface finish after the passivation procedure lasting 30, 60 and 120 minutes in an aqueous solution containing nitric acid were tested using electrochemical impedance spectroscopy (EI[...]
2
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 76--79
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw pasywnych powstałych na ferrytycznej, Cr-Ni austenitycznej i Cr-Mn austenitycznej stali nierdzewnej o zróżnicowanym wykończeniu powierzchni po pasywacji przez 30, 60 i 120 minut w roztworze wodnym kwasu azotowego z zastosowaniem elektrochemiczne[...]
EN The properties of oxide films formed on ferritic, austenitic Cr-Ni and austenitic Cr-Mn stainless steels of various surface finish after the passivation procedure lasting 30, 60 and 120 minutes in an aqueous solution containing nitric acid were tested using of electrochemical impedance spectroscopy [...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Obecnie często stosowanymi metalicznymi powłokami ochronnymi m.in. na elementach układów wydechowych w samochodach są powłoki aluminiowe. Alternatywą dla ogniowo osadzanych powłok Al-Si są powłoki platerowane Al-Si ze względu na mniejszy ciężar właściwy i dobre własności plastyczne. Przedmiotem bada[...]
EN Metallic coats that are being commonly applied nowadays, e.g. on the elements of car exhaust systems, are aluminium coatings. An alternative to Al-Si hot-dip coatings are Al-Si clad coatings, owing to their lower specific gravity and good plastic properties. The subject of the studies presented in t[...]
4
80%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 437-439
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o w[...]
EN Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on th[...]
5
80%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 2 33-40
PL W pracy przedstawiono sposób wytwarzania warstw azotowanych o podwyższonej odporności na korozję na stalach węglowych. Za odporność korozyjną warstw azotowanych odpowiedzialna jest przypowierzchniowa warstwa azotków żelaza. Warstwa ta powinna posiadać budowę monofazową (azotek Fe4N – ?’) i nie posia[...]
EN The paper presents amethod for preparing nitrided layers oncarbon steels with improved corrosion resistance. Ironnitrides subsurfacelayer is responsible forcorrosion resistanceof nitrided layers. This layer should have monophasic structure(nitride Fe4N-?') and it should not have aporouszone. In the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last