Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 20-22
PL Artykuł dotyczy wypadków szkolnych w Polsce, których jest tylko niewiele mniej, niż na przykład wszystkich rejestrowanych przez GUS wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono główne miejsca niebezpieczne w szkołach, zagrożenia znaczące i typowe urazy szkolne. Zaproponowano metodykę postępowania w[...]
EN There are barely fewer accidents at school than, e.g., all accidents at work registered by Poland's Central Statistical Office (GUS). The article discusses the most dangerous places at schools, significant hazards and typical school injuries. It proposes a methodology for reducing effectively the nu[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 26-29
PL Zastosowanie wózków jezdniowych przy pracach przeładunkowych wiąże się, szczególnie w ostatnich latach, z rosnącą liczbą wypadków z poważnymi obrażeniami ciała i skutkami śmiertelnymi. Artykuł przedstawia wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy wózków jezdniowych z wyznaczeniem często wy[...]
EN The use of forklift trucks in trans-shipping work has caused, particularly in recent years, a growing number of incidents involving serious injury and even death. This paper presents the results of investigations of the causes and effects of accidents at work involving forklift trucks. Frequent thre[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 22-26
PL Olśnienie przykre jest jednym z parametrów oświetlenia, który nie jest oceniany w sposób obiektywny – pomiarowy na stanowiskach pracy. Jego ocena dokonywana jest dotychczas wyłącznie podczas projektowania oświetlenia wnętrz. Miarą oceny ograniczenia olśnienia jest ujednolicony wskaźnik oceny olśnien[...]
EN Discomfort glare is a parameter of lighting which is not objectively evaluated - throughout measurements at workstations.This is done only when interior lighting is designed. Unified glare rating (UGR) is a measure of evaluating glare limitation; its values for typical points of the room are calcula[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 15-17
PL W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „słabych punktów” w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawion[...]
EN This article discusses practical methods of identifying weak spots at schools with checklists. It also presents essential rules for reducing the risk of injury and proposes safety practices at schools. All of these tools can help school principals meet the legal requirements related to routine revie[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Technika bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę przede wszystkim tam, gdzie w strefie zagrożenia wywołanego działaniem maszyn czy urządzeń przebywają ludzie. W tym wypadku najważniejsze jest bezpieczne zatrzymanie ruchu - szybkie i pewne - aby wykluczyć zagrożenie dla człowieka oraz uszkodzenie maszyn[...]
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 5 10-14
PL Właściwości ochronne elektroizolacyjnych rękawic i obuwia uzyskane w procesie ich wytwarzania nie są trwałe. Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych w obecności napięcia wymaga okresowej kontroli tych właściwości. Kontrole te powinny obejmować wykonanie badań ele[...]
EN Safety protective properties of gloves and footwear of electro-insulating material obtained during their manufacturing process are not permanent. Ensuring safety of live work requires performing periodic inspections and electrical re-testing by a competent laboratory. Their frequency should be deter[...]
7
61%
Napędy i Sterowanie
PL Możliwość realizacji bezpiecznego wyłączenia napędów elektrycznych pracujących w instalacjach przemysłowych nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Przyczyną powstania tego trendu są obecnie obowiązujące na świecie normy i przepisy. Spełnienie zawartych w nich wymagań często wiąże się z[...]
8
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 336--343
EN Various types of hazards are present in all aspects of the economy. Training is an essential ingredient in the reduction and elimination of these hazards. The development of qualified safety professionals is necessary for solving the main problems facing and organizing a safe work environment. This [...]
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 12-16
PL Hydrauliczne platformy załadowcze to urządzenia wspomagające prace przeładunkowe i w znaczący sposób odciążające oraz przyśpieszające prace ludzi. Ich popularność stale rośnie, a wraz z nią import używanych, wyeksploatowanych maszyn głównie z Niemiec. Poprzez mnogość różnych wariantów konstrukcyjnyc[...]
EN Tail lifts are machines whose purpose is to support material handling; they significantly lighten and speed up human work Their popularity is steadily growmg and, along with ii, the import of used tail lifts, mainly worn out ones from Germany Due to the multitude of construction options, tail lifts [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last