Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  słoneczne zyski ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 5 19--22
PL Obowiązująca nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [5] umożliwia określenie wskaźników energetycznych metodą uproszczoną – tzw. zużyciową. W artykule dokonano porównania wskaźników energetycznych przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego uzyskanych metodą zużyciową[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings [5] allows to specify energy indicators using simplified method based on real energy consumption. The article compares the energy indicators of single-family residential building sample obtained with two methods – the compu[...]
2
84%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
3
67%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 10 373--379
PL Złożoność procesu przepływu ciepła w przegrodach przezroczystych i liczba czynników na niego wpływających powoduje, że bilansowanie cieplne takich przegród należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z analizami energetycznymi w budownictwie. Szczegółowe parametry energetyczne przegró[...]
EN The complexity of the heat transfer process in the transparent facades and the number of factors affecting this process causes that thermal balancing of transparent facades is one of the most complicated issues related to energy analysis of the building. Detailed energy parameters of transparent fac[...]
4
67%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 9 335--339
PL W artykule przedstawiono metodę symulacji energetycznej dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego na przegrodę przezroczystą, która jest możliwa do wykorzystania na potrzeby analiz energetycznych w budownictwie. Stosowanie odpowiednich metod obliczeniowych do modelowania energetycznych w[...]
EN The article presents a method of solar energy simulation of dynamic interaction of solar radiation on a transparent façade, which is possible to be used for the needs of energy analysis of the buildings. The use of appropriate calculation methods for modeling the energy properties of solar radiation[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last