Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 307
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 3 5-10
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na tle ogólnych zagadnień rynku energii elektrycznej przedstawiono problemy kreowania i funkcjonowania rynków lokalnych w realiach krajowego sektora elektroenergetycznego.
3
100%
Rynek Energii
1998 nr 2 34-37
PL Współczesny rynek jest kombinacją czynników ekonomicznych i społecznych na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania. Zależność między rynkiem i życiem społecznym jest obopólna. Rynek poprzez swoje zasady oddziałuje na zachowanie jednostek grup społecznych, rzutuje na kształt struktur społecznych. A[...]
4
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 9 2, 4--5
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane czynniki decydujące o rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano znaczenie marki oraz innowacyjność mrożonych warzyw, mieszanek warzywnych, zup, owoców, pizzy, frytek, dań gotowych. W końcowej części zamieszczono cykl życia wybranych kategorii żywności mrożo[...]
EN The aim of this study was to present the selected determinants of development of frozen food market. The role of the brand and innovations was presented in relation to frozen vegetables, mixed vegetables, soups, fruits, frities; pizza and ready-to-eat dishes. Life cycles of the analyzed products wer[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Transformacja tradycyjnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych w gospodarce, przejawiająca się liberalizacją i prywatyzacją monopolistycznych, zintegrowanych pionowo struktur, wyzwoliła mechanizmy konkurencji, zmieniające podstawy funkcjonowania również uczestników nowego rynku energii elektrycznej.[...]
EN In the process of transformation the electric power industry will become an increasingly competitive market place with price competition, price volatility and corresponding market risk. Active cash or spot markets and derivative markets will emerge as standard models of competitive power sector. In [...]
6
80%
Logistyka
PL Wspólnotowe prawo gospodarcze to system norm prawnych służących realizacji fundamentalnych celów Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Jednym ze wspomnianych wyżej celów jest stworzenie wspólnego, jednolitego rynku u podstaw którego leży swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału[...]
EN The European economic law is a system of legal norms to the objectives of the European Union as an international organisation. One of the objectives is to create of common single market with free movement of persons, services and capital goods. By the legislation European Union affects the economic [...]
7
80%
Świat Szkła
2002 nr 5 [52] 37-39
PL W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i wzrostu produkcji budowlanej w Polsce w latach 1995-1999 dużemu zwiększeniu uległo zapotrzebowanie na szkło budowlane. W rezultacie krajowa produkcja szkła budowlanego wzrosła z niskiego poziomu 327- 322 tys.t, rejestrowanego w latach 1995-1996, do ponad [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 967-974
EN The article describes the specificity of dentistry services market, demonstrating the activities of the public and private sectors. A detailed analysis was conducted regarding the use of dentistry services on the basis of various criteria. An attempt was made to establish the costs of dentistry heal[...]
9
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 40-40
10
80%
Logistyka
2008 nr 5 6-12
11
80%
Logistyka
2008 nr 5 20-22
12
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 263-276
EN This article shows the main forms of market structures in the global economy. In early years of the United States, a monopoly usually meant an organization to which the government had granted some exclusive privilege. The monopolist was thus the sole legal seller. Competition is a process in which c[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano najważniejsze źródła do produkcji różnego rodzaju kruszyw sztucznych, zarówno złoża kopalin ilastych do produkcji kruszyw lekkich, jak też wytwórców niektórych odpadów przydatnych do produkcji kruszyw sztucznych - popiołów lotnych ze spalania węgla, odpadów przemysłu węgla kamiennego,[...]
EN The paper presents the main sources of materials for production of various artificial aggregates, including deposits of clays for light artificial aggregates production and suppliers of some industrial wastes - wastes from hard coal mining, fly ash from coal burning, different types of metallurgical[...]
14
80%
Logistyka
2008 nr 1 14-16
15
80%
Logistyka
2006 nr 3 36-38
16
80%
Chemik
PL Poznanie zagadnień ochrony środowiska nie tylko w praktyce i w teorii, ale także z wielu perspektyw pozwala na wypracowanie wyważonego racjonalnego podejścia do zagadnień ochrony środowiska polegającego na dążeniu do wskazania ścieżki rozwoju gospodarczego zgodnego z zasadami ochrony środowiska. W p[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 41 67-79
EN The article presents economical factors describing the marketing position of brewery companies. It takes into consideration both macro-and microeconomic factors of company as wellas ist gurrouding ervironment. The article shows some factors like: konwledge, information end intelectual capital.
18
80%
Przemysł Spożywczy
PL Na rynku soków w Polsce istnieje duża konkurencja między kilkoma silnymi producentami. Z tego powodu działania reklamowe producentów soków są bardzo intensywne. Reklama soków ma na celu zarówno utrwalanie wizerunku liderów rynkowych, jak również wspieranie wprowadzania nowych produktów na rynek. Obs[...]
EN A large competition exists on the market of juices between few strong producers in Poland. Because of that advertising action of juice producers is very strong. The advertisement of juices is aimed at strengthening the image of market leaders as well as supporting release of new products on the mark[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy scharakteryzowano trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw łamanych. Przedstawiono także tematykę produkcji kruszyw z odpadów pohutniczych i pogórniczych, które w coraz większym stopniu są konkurencyjne dla tradycyjnych kruszyw łamanych wytwarzanych z surowców skalnych. Omówiono znaczenie i [...]
EN The paper presents current trends of development of domestic crushed aggregates supply. Production of aggregates from secondary materials, being increasingly competitive versus traditional crushed aggregates, are also discussed. Importance and directories of crushed aggregates imports, as well as th[...]
20
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last