Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek usług turystycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 2170--2181
PL Wyzwaniem dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych rynków turystycznych jest implementowanie zasad zarządzania zintegrowanego w sferę usług turystycznych. W tym podejściu do sektora usług turystycznych istotną rolę odgrywają działania związane z tworzeniem koncepcji zintegrowanego produktu turysty[...]
EN The challenge for the functioning and development of modern tourism markets is to implement an integrated management principles in the sphere of tourism . In this approach to the sector of tourism services play a significant role activities related to the creation of the concept of integrated touris[...]
2
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 4 (40) 73--84
PL Autorka poddaje analizie istotę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich jako instytucji wyspecjalizowanych, których możliwości prawne i organizacyjne można wykorzystać dla dochodzenia roszczeń przez konsumentów w zakresie usług turystycznych[...]
EN Author examines the essence of alternative methods of resolving disputes, in particular permanent arbitration consumer courts as specialized institutions, which legal and organizational capacity can be used to pursue consumer claims in the field of tourist services. The work was primarily based on t[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 212--220
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walo[...]
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to kn[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1077-1089
PL W artykule przedstawione zostały, w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Turystyki, tendencje rozwojowe w zakresie zagospodarowania turystycznego w województwie mazowieckim oraz stopnia wykorzystania bazy hotelowej, ruchu turystycznego, jak również oce[...]
EN In the paper presented, based on the information obtained from the collection of the Central Statistical Office and the Institute of Tourism, trends in the development of tourism in the Masovia Voivodship and the degree of use of hotel facilities, tourism, as well as of Mazovia tourist development i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last