Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek przewozów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 3200--3205
PL Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje wiele barier, które ograniczają jego rozwój. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form transportu w program[...]
EN Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje wiele barier, które ograniczają jego rozwój. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form transportu w program[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 45--50
PL W artykule autorzy zaprezentowali zagadnienia transportu intermodalnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono charakterystykę gałęzi transportu stanowiących elementy struktury systemu transportu intermodalnego. Omówiono czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji środowiska natura[...]
EN In the article the authors presented the issues of intermodal transport in the aspect of ecological safety. The profile of branches of transport witch create the structure of intermodal transport’s system was presented. The factors responsible for processes of environmental degradation were discusse[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 54 175-181
PL Niniejsze opracowanie jest próbą oceny rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce u schyłku 2004 roku. Będzie to ocena subiektywna -przedstawione zostanie spojrzenie prywatnego przewoźnika kolejowego. Wskazując główne siły sił oddziałujących na układ rynkowy i oceniając ich dynamikę, wywiedziono[...]
EN This particular introduction focuses on the trial of the market assessment connected with the railway carriage of goods in Poland at the end of year 2004. It will be the subjective assessment- the private railway operator point of view will be presented. Pointing out the main forces influencing on t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last