Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 2 23-26
2
88%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 179--194
PL Transport lotniczy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem konkurencji pomiędzy operatorami działającymi na rynku lotniczym, a także coraz częściej pomiędzy portami lotniczymi oraz przedsiębiorstwami transportowymi należącymi do innych gałęzi (konkurencja międzygałęziowa). Specyficzną dla lotnictwa [...]
EN Air transport is characterized by dynamically growing competition among airlines. More and more often airports compete too and we also observe airlines competing with carriers representing other modes of transport (intermodal competition). Strategic alliances are a form of strategic partnership in a[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 187--200
PL Port lotniczy określany jest jako miejsce, w którym dokonuje się obsługi pasażerów, ładunków oraz samolotów, a ponadto z geograficznego punktu widzenia stanowi element łączący transport lotniczy z siecią osadniczą. Funkcja lotniska w dużej mierze zależy od położenia geograficznego i usytuowania wzgl[...]
EN The airport is defined as the place where such a passenger service, cargo and aircraft and also from a geographical point of view of a connecting air transport to the region. In view of the changing needs of potential travelers and also the projected growth in air traffic, there is a need for buildi[...]
4
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Długoterminowa prognoza światowego transportu lotniczego i rynku samolotów komunikacyjnych "Current Market Outlook (CMO)" ("Aktualne perspektywy rynku") jest przygotowywana przez zespół analityków Boeinga. Ukazuje się regularnie od 1964 r. i szacuje wielkość ruchu pasażerskiego i towarowego oraz roz[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 7 49--55
PL Artykuł przedstawia koncepcję nowego (obok dotychczasowych) wskaźnika oceny narodowych rynków lotniczych. Punktem wyjścia jest analiza danych o pasażerskim ruchu lotniczym w krajach europejskich i dane makroekonomiczne. Wysoka zbieżność wielkości ruchu lotniczego i wielkości gospodarek (mierzonych P[...]
EN The article presents the concept of a new indicator (in addition to the already existing ones) for the assessment of national air markets. The starting point is the analysis of data on passenger air traffic and macroeconomic data for European countries. The high correlation between air traffic volum[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 6 7892--7897
EN Article deals with the issue of global strategic airline alliances. It characterizes their position in the global aviation market, the level of representation and compares the basic economic indicators of the three airline alliances: Star Alliance, SkyTeam and Oneworld.
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 89 135--148
PL W referacie zostanie przedstawiona metoda zastosowania dyfuzji innowacji w celu rozwiązania problemu wdrażania na rynek innowacyjnych produktów przemysłu lotniczego. Jako przykład zastosowania tej metody zostanie opisana analiza procesu wprowadzania na rynek Airbusa 380. Wskazane zostaną determinant[...]
EN In this paper will be presented a method that may be used to solve the problem of the implementation an innovative products to the market. The aim of this publication is to present the theory of diffusion of innovations and to evaluate its use for the aviation market. Considerations will be carried [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 43--55
PL Rynek lotniczy w Polsce przeżywa obecnie okres prawdziwego rozkwitu. Największa dynamika wzrostu zauważalna jest w segmencie przewozów pasażerskich, co jest przede wszystkim efektem wdrażania zasad polityki „Open Sky” realizowanej przez Wspólnoty Europejskie (WE). Otwarcie rynku dla zagranicznej kon[...]
DE Das Ziel des Artikel ist die Rolle und die Bedeutung des Flughafen Szczecin-Goleniów im Verkehrssystem der Woiwodschaft Westpommern charakterisieren, als auch die spezifi schen Bedingungen der Funktionierung und Entwicklung dieses Flughafen, in direkter Nachbarschaft des Flughafens der Regionen Meck[...]
9
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 65--78
PL Od początku istnienia rynek transportu lotniczego rozwijał się bardzo dynamicznie. Przełomowym wydarzeniem było zapoczątkowanie procesu liberalizacji, który zainicjował gwałtowny rozkwit lotnictwa w całej Europie. Skład sygnatariuszy umowy o Wspólnym Europejskim Obszarze Lotniczym rozszerzał się z b[...]
EN Since the beginning of its existence the aviation industry has developed dynamically. The breakthrough has been initiated with the process of liberalization, that started an exponential rise of aviation all over the Europe. Composition of signatories of the European Common Aviation Area agreement [...]
10
63%
Logistyka
PL W artykule dokonano analizy wybranego segmentu rynku usług lotniczych – przewoźników. Ich funkcjonowanie w warunkach konkurencji powoduje, iż prawidłowe określenie rynku przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Taka sytuacja oczywiście determinuje określone warunki funkcjonowania i roz[...]
EN The article presents the process of carriers market segmentation. Indicated the most important criteria and the benefits for all market players. In order to present an interesting offer to the passenger travel, the air carriers adjust their fleet, network connections to potential demand. Airports al[...]
11
63%
Logistyka
PL Północno - Atlantycka umowa "Open Skies" zawarta między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest istotnym krokiem w kierunku liberalizacji rynku lotniczego w tym regionie. Poprzez eliminację barier w dostępie do rynku, umowa przyczynia się do poprawy konkurencji na rynku lotniczym dzięki bliższe[...]
EN The aviation markets of European Union and the United States represent together approximately 60% of global aviation. The economic benefits associated with the implementation of the agreement are noticeable however it seems to be too early for making final summaries. Undoubtedly the potential econom[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 3 4367--4375
PL Proces liberalizacji pasażerskiego rynku kolejowego jest wolniejszy w stosunku do rynku transportu lotniczego. W ostatniej dekadzie, tylko pociągi dużej prędkości odnotowały wzrost wielkości obsłużonych pasażerów i mogą konkurować z transportem lotniczym. Ważną rolę odgrywa komplementarność transpor[...]
EN The process of liberalization passengers railway market is slowed down at the comparison with air transport. In the last decade, only High Speed Rail increased the transport of passengers and can take part in competition with air transport. But more important is complementary with air transport with[...]
13
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 21 12--15
PL W pierwszej części Autor przedstawia czynniki jakościowe, które można oceniać jako elementy wpływające korzystnie na stan i kierunki zmian społeczno-gospodarczych współczesnego świata, a jakie związane są ściśle z funkcjonowaniem transportu lotniczego. W części drugiej zaprezentowana jest analiza wy[...]
EN In the first part the author presents quality factors, which can be evaluated as elements favourably influencing conditions and directions of social and economical changes of contemporary world. They are closely related to air transport. In the second part the author presents analysis of selected pa[...]
14
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 22-23 17--22
PL W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w [...]
EN In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong tha[...]
15
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 25-26 21--23
PL Zaprezentowano analizę wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce.[...]
EN In this part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last