Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Regulating functions of gevernment adminitration division. Factors influencing on functioning of building industry as a division of economy. Regulation system model. Resources, manners and methods of regulation.
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Chances of economic subjects representative organs - participants of builder's market. Functions and assignments of economic autonomy. Perspectives of economic development of Polish building industry in present sections structure of government administration.
3
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu polityki energetycznej prowadzonej w Unii Euro-pejskiej na branżę izolacyjną w odniesieniu do istniejących lub projektowanych dokumentów i aktów prawnych. Opisano przewidywany wpływ zmian w budownictwie i sektorze ciepłowniczym na rynek materiałów termoizolacy[...]
EN The article presents an analysis of the influence of the European Union energy policy on the insulating industry with regard to existing or planned documents and legislative acts. It describes the estimated influence of the changes in construction and heat engineering industries on the market of he[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedsiębiorstwa budowlane napotykają w swojej działalności na różne utrudnienia. Publikowane okresowo dane GUS dotyczące koniunktury w budownictwie [1] oraz dane publikowane przez jednostki badawcze zajmujące się rynkiem budowlanym dają podstawę do stwierdzenia, że lista i znaczenie utrudnień dotyc[...]
EN The paper presents the results of research carried out in the construction enterprises operated in Małopolska Region. The research has been based upon the subjective opinions on present and forecasted threats appearing on the market expressed by the representatives of the medium and large constructi[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 9 54-60
6
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 73-74
PL Z wstępnych ocen Polskiej Agencji Budownictwa wynika, że liczba podmiotów gospodarczych w budownictwie w 2003 r. zmniejszyła się o 8,5% w porównaniu z 2002 r. Kryzys w budownictwie w latach 2001-2003 spowodował również zmniejszenie liczby pracujących i zatrudnionych w polskim budownictwie.
7
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 70-72
PL Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w I kwartale br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlne o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 4,3 % niż w I kwartale 2003 r. W mniejszym stopniu niż przed rokiem obniżyła się sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym i rem[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 130-132
PL W artykule poddano analizie produkcję wyrobów budowlanych w lutym 2004 roku. Badania stytystyczne przeprowadzono w przedsięiorstwach zatrudniających 50 i więcej osób. W większości grup wyrobów budowlanych produkcja była o kilkadziesiąt procent wyższa niż przed rokiem.
9
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 78-79
PL W artykule przeanalizowano rynek budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy Środkowej. W Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Litwie, na Węgrzech oraz w Niemczech i Austrii, rynek budownictwa mierzony wartością produkcji, wynosił 132 mld euro, z czego nakłady na nowe budynki mieszkalne w pięciu kr[...]
10
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 105-107
PL W listopadzie 2003 r. przeprowadzono badania statystyczne w przedsiębiorstwach budowlanych zatrudniających 50 i więcej osób. W wyniku badań stwierdzono, że był to kolejny miesiąc dobrych wyników produkcyjnych. W artykule zaprezentowane zostały tabele i wykresy produkcji budowlanej, z których wynika [...]
11
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 110-111
PL Wielkośc i zmiany europejskiego rynku budowlanego już od 28 lat bada i analizuje EUROCONSTRUCT - stowarzyszenie 19 europejskich instytutów budownictwa z 15 krajów Unii Europejskiej oraz 4 krajów stowarzyszonych: Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Na organizowanych dwa razy w roku konferencjach prezen[...]
12
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 72-74
PL W artykule poddano analizie efekty budownictwa mieszkaniowego w 2001 r. Stwierdzono, że dobre w porównaniu z poprzednimi latami wyniki budownictwa mieszkaniowego są efektem działań rozpoczętych kilka lat wcześniej. Od 2000 r. odnotowuje się spadek liczby nowo rozpoczynanych mieszkań i wydawanych po[...]
13
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 116-118
PL Listopad był kolejnym w 2001 r. miesiącem, w którym przedsiębiorstwa produkujące wyroby zużywane w budownictwie wykazały spadek produkcji. W artykule zaprezentowane zostały tabele i wykresy produkcji budowlanej, ważniejszych wyrobów przemysłowych używanych w budownictwie, w listopadzie 2001 r.
14
80%
Przegląd Budowlany
EN Marketable and centralized model of building organization - dissimilarity essence. Building organization model in central system od economy management. Model of functional relationships.
15
80%
Przegląd Budowlany
EN European Union obligatory standards. Discusion of builder's market under angle: qualities of product, builder's process, technique, natural environment, human resources and legal rules.
16
80%
Przegląd Budowlany
EN Consecutive stages of modern building site management, from new cost appraisal method, through preparations and contract conclusion to work start planning. Building processed steering methods.
17
80%
Przegląd Budowlany
EN Building market transformation pathology. Economic subject situation in building industry service. Conservative role of structures determining intellectual environment of building.
18
80%
Przegląd Budowlany
EN The whys and the wherefores of a cost and price running in the multiflamily housings built nowadays in Warsaw.
19
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 5 16--18
20
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2016 nr 6-7 26--31
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last