Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rules of the road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W niniejszym artykule przedstawiono nowy, opracowany na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, symulator ruchu okrężnego przeznaczony do badania płynności ruchu drogowego w aspekcie różnie zdefiniowanych zasad. Istotą powstania symulatora było sprawdzen[...]
EN This paper presents a new, developed at the Department of Computer Science and Information Technology in West-Pomeranian University of Technology, a roundabout simulator, designed to test the traffic flow in terms of different defined rules. The essence of the simulator’s creation was to examine whe[...]
2
84%
Logistyka
2014 nr 3 5710--5719
PL Artykuł podejmuje istotny temat związany z przeżywanym stresem egzaminacyjnym przez osoby podchodzące do egzaminu na prawo jazdy. Dla wielu osób , w większości bardzo młodych , jest to nowe i trudne doświadczenie, muszą oni bowiem radzić sobie z egzaminem w którym weryfikacji podlega wiedza i umieję[...]
EN The article presents the important subject of examination stress affecting people taking driving test. For many people, most of them very young, driving test is a new and difficult experience. They have to deal with a practical exam which verifies knowledge and skills acquired during the driving cou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last