Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rudy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 123-130
PL W referacie przedstawiono wyniki wstępnej analizy stanu technicznego pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Przeanalizowano stan podłoża gruntowego, jak i konstrukcji naziemnej. Podano również sposób rehabilitacji analizowanego skrzydła zachodniego tego obiektu.
2
86%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 4 87-107
PL W pierwszej części artykułu, najpierw omówiono najważniejsze przyczyny zubożenia rudy w trakcie oceny i eksploatacji podziemnej a następnie przeanalizowano obecnie stosowanych definicji zubożenia. Definicje te różnią się u poszczególnych. Aktualnie istnieje dziesięć różnych analitycznych określeń dl[...]
EN In the first part of this paper, the principal sources of dilution during underground evaluation and mining are discussed, and then defmitions of ore dilution currently in use are analyzed. These definitions vary depending on the authors. Ten different analytical expressions of dilution percentage c[...]
3
72%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 4 11-34
PL Poprawa w kontrolowaniu granic przodków i ocean powstałych pustek przy użyciu urządzeń laserowych dało w ciągu minionych kilku lat możliwość mierzenia efektywności wydobycia. Chociaż osiągnięto znaczny postęp w kontrolowaniu przodków, jednak porównywalny postęp nie został utrzymany w dokładnej oceni[...]
EN Improvements in control of stope limits and subsequent stope voids assessment using laser devices provided measure of mining performance during the past few years. Although, substantial progress has been achieved in stope control, but comparable progress has not been maintained in exact assessment o[...]
4
58%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (2) 287--296
PL W Polsce jedynym jak dotychczas udokumentowanym złożem niklu jest, zaniechane w 1983 r., złoże saprolitowe w Szklarach na Dolnym Śląsku. Udokumentowane zasoby bilansowe (w kat. B i c1) wynoszą tu około 117 tys. Mg niklu metalicznego przy zawartości brzeżnej ni w rudzie 0,7%. Jednak złóż rud krzemian[...]
EN In Poland, the only one documented nickel deposit is the saprolitic-type deposit in Szklary Lower Silesia, abandoned in 1983. Its documented balance resources are (b and c1 categories) ca. 117 thousands Mg of metallic nickel at 0.7% cut-off. However, around the Sowie mts. Block gneisses, more such N[...]
5
58%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (2) 297--313
PL Złoże Myszków występujące w strefie kontaktu bloku małopolskiego z blokiem górnośląskim jest jedynym udokumentowanym porfirowym złożem Mo-Cu-W w Polsce. Zasoby bilansowe rud siarczkowo-tlenkowych wynoszą tu około 0,3 mln Mg molibdenu, 0,24 mln Mg wolframu i 0,8 mln Mg miedzi. W strefie tej zostały w[...]
EN The Myszków deposit located in the contact zone of the Małopolska and Upper Silesian blocks is the only one documented Mo-Cu-W porphyry type deposit in Poland. Inferred resources of sulfide-oxide ores are ca. 0.3 million Mg molybdenum, ca. 0.24 million Mg tungsten and ca. 0.8 million Mg copper. In t[...]
6
58%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 303--320
PL Szczegółowe badania geochemiczno-mineralogiczne okruszcowanych skał ze złoża w Czarnowie wykazały obecność kilku różniących się składem i teksturą złotonośnych typów rud siarczkowo-polimetalicznych, występujących w żyle kwarcowej, jak również w skałach ją otaczających (łupki, amfibolity i skały węgl[...]
EN Detailed geochemical-mineralogical studies of ore samples from the Czarnów deposit revealed the presence of ores with different composition and texture of gold-bearing sulphide polymetallic ores. They are hosting by quartz vein and its country rocks (schists, amphibolites and calc-silicate rocks). A[...]
7
44%
Environment Protection Engineering
2015 Vol. 41, nr 1 157--167
EN The effect of organic fertilization and microbiological preparations for phytostabilization of copper ore tailings were examined. It has been shown that the introduction of the pulp, waste from the sugar industry, leads to the mobilization of trace metals. The copper content in aqueous extract of en[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last