Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch wzbudzony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Referat ma na celu opisanie zjawiska ruchu wzbudzonego realizowanego środkami transportu zbiorowego (związanego z pojawieniem się nowych inwestycji infrastrukturalnych lub usprawnieniem warunków podróży). Ruch wzbudzony dotyczy podróży, które w stanie pierwotnym (bez inwestycji) były odrzucane z pow[...]
EN The main goal of the paper is to present induced trips phenomenon aimed on public transport trips (as a result of new public transport infrastructure investment or improving travel conditions). Induced trips refers to travels which were abandoned in previous situation (without presence of investment[...]
2
88%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 6 (8) 36-45
PL Artykuł ma na celu opisanie zjawiska ruchu wzbudzonego realizowanego środkami transportu zbiorowego (związanego z pojawieniem się nowych inwestycji infrastrukturalnych lub usprawnieniem warunków podróży). Ruch wzbudzony dotyczy m podróży, które w stanie pierwotnym (bez inwestycji) były odrzucane z p[...]
EN The main goal of the paper is to present induced trips phenomenon aimed on public transport trips (as a result of new public transport infrascructure investment or improving travel conditions). Induced trips refers to travels which were abandoned in previous situation (without presence of investment[...]
3
88%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Celem referatu jest przedstawienie problematyki ruchu wzbudzonego / tłumionego, wyników wstępnych badań o charakterze pilotażowym przeprowadzonych podczas wprowadzenia ograniczeń w ruchu związanych z modernizacją układu drogowego w Krakowie oraz wyników analiz symulacyjnych przeprowadzonych w progra[...]
EN In the paper it is presented results of questionnaire surveys conducted in few living districts in Krakow. According to refurbishment of the main arterial street in the city, the significant impediments in traffic scheme occurred. Results of the survey state the base for definition of elasticity val[...]
4
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania procedur wnioskowania rozmytego do modelowania podróży. Głównym celem referatu jest przedstawienie sposobu doboru kształtu funkcji przynależności i ich wpływu na otrzymane wyniki układu wnioskującego. Skupiono się na zastosowaniu układu dla potrzeb modelowa[...]
EN The paper presents possibilities of Fuzzy Inference Systems (FIS) applications within trip modelling. The main goal of the paper is presentation of the procedure focused on shaping of the membership function in Mamdani FIS and their influence on obtained results. The inference system was developed i[...]
5
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 269--282
PL Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych prowadzonych w związku z przebudową węzła drogowego w Krakowie. Prowadzone prace budowlane spowodowały istotne utrudnienia dla pojazdów samochodowych. Głównym celem ankiet było określenie wpływu ograniczeń w ruchu na zachowania komunikacyjne kierowców. Dz[...]
EN The results of questionnaire surveys conducted on roundabout in Krakow have been presented in the paper. According to refurbishment of the important roundabout, the significant impediments in traffic scheme have occurred. The main aim of the questionnaire was to define the impact of impediments on t[...]
6
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 14--17
PL Wybrane sposoby modelowania ruchu wzbudzonego i ruchu tłumionego przy wykorzystaniu programu symulacyjnego Visum. Przykład obliczeniowy dotyczy modelu transportowego Krakowa. Do analiz przyjęto trzy scenariusze obliczeniowe: stan istniejący, stały popyt, popyt zredukowany.
EN Some ways of induced and reduced traffic modelling using VISUM software. The counting example refers to transportation model for Krakow. There are three scenarios taken into account: existing stage, fixed demand and reduced demand.
7
63%
Drogownictwo
2018 nr 5 160--168
PL Analiza zmian natężeń ruchu na sieci drogowej w pięciu dużych aglomeracjach wykazała, że natężenia ruchu na sieci drogowej w aglomeracjach, gdzie wybudowano autostrady i drogi ekspresowe wzrosło bardziej niż w innych. Oznacza to, że szybkie drogi wzbudzają dodatkowy ruch, ponieważ umożliwiają budowa[...]
EN Analysis of road traffic changes on road network in five large conurbations shows that traffic volumes in conurbations, in which motorways and expressways have been constructed, increased more than in others. In means that fast roads induce extra traffic since they make possible construction of new [...]
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 7 18--26
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki analiz symulacyjnych pod kątem zjawiska tzw. ruchu wzbudzonego, które można często obserwować przy projektach rozbudowy układu drogowego w miastach: realizacja inwestycji takich jak budowa bezkolizyjnych tras, poszerzanie dróg itd. przynosi tylko chwilową poprawę ([...]
EN This article presents simulation analysis results related to the so-called induced traffic phenomenon, which can be often observed in case of road investment projects in urban areas: new road schemes, capacity expansion and widening projects etc. often bring short-lived improvements, which in longer[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last