Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch wahadłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 1 15--18
PL Artykuł przedstawia nowatorskie rozwiązanie problemu łożysk tocznych pracujących w ruchu wahadłowym spotykanym w szeroko pojętej mechanice i budowie maszyn. Przytoczono dotychczas stosowane modele matematyczne nośności łożysk oraz pokazano ich sprzeczność z obserwacjami. Po szczegółowym przedstawien[...]
EN The paper presents innovative solution of roller bearings problem working in oscillation motion widely encountered in mechanics and mechanical engineering. There have been hitherto quoted applied mathematical models of bearings lifetime which have shown a contradiction with the observations. After p[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 1524--1533, CD 1
PL Właściwe projektowanie programu sygnalizacji świetlej na zwężonych odcinkach dróg krajowych z ruchem wahadłowym wymaga stosowania wielu parametrów odpowiednich dla takich obiektów. Należy do nich natężenia nasycenia. Krajowe przepisy nie podają miarodajnych wartości. W referacie przestawiono wyniki [...]
EN Proper design of traffic signals program on narrowed sections of roads requires a number of parameters which are appropriate for such facilities. One of them is saturation flow. National rules do not provide authoritative values. The paper presents empirical research carried out on the tapered secti[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 2442--2451, CD2
PL W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym często wymagane jest zamknięcie jednego z pasów ruchu. W sytuacji, gdy wyznaczenie objazdu jest niemożliwe lub nieekonomiczne, istnieje możliwość zastosowania ruchu wahadłowego. Wówczas na zwężonym odcinku jezdni ruch może być sterowany za pomocą sygnal[...]
EN In the case of carrying out road works, partial closure of the road is often required. In a situation where the indication of detour is impossible or uneconomical, it is possible to apply alternate traffic. Then, in a tapered section of the road, the traffic can be controlled by a traffic signals. T[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 2 20--23
PL Upadek z wysokości jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim stykają się ludzie w środowisku pracy w Polsce. Dotyczy to głównie stanowisk pracy w takich dziedzinach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, górnictwo, gospodarka magazynowa itp. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracown[...]
EN A fall from a height is one of the most serious hazards faced by employees in the work environment. It is present mostly at workstations m such industries as construction. power engineering, mining, storage, etc. Using individual protective equipment against falls from a height is a basic method of [...]
5
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu energii liniowej napawania i kierunku oraz kąta pochylenia uchwytu w procesie napawania zrobotyzowanego GMA drutem proszkowym cermetalowym EnDOtec DO*11, z ruchem wahadłowym uchwytu, na jakość i kształt napoin oraz udział materiału podłoża w napoinie. Określono odpo[...]
EN It has been presented the investigation results into the effect of weld heat input as well as the direction and inclination angle of welding torch in robotized GMA surfacing with the use of EnDOtec DO*11 metal-ceramic flux-cored wire and welding torch oscillatory movement on the quality and shape of[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1747--1756
PL W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi[...]
EN In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last