Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch tranzytowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 11 (32) 32--34
PL Około rok od oddania do eksploatacji I-go etapu obwodnicy Leżajska zakończono prace przy drugim etapie i miasto na dzień dzisiejszy posiada układ drogowy, który pozwala na całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez tereny o intensywnej zabudowie mieszkaniowej.
2
100%
Logistyka
2014 nr 4 4874--4881, CD6
PL Coraz bardziej zatłoczone miasta, zwiększony ruch tranzytowy powodujący obciążenie tras przelotowych i tworzenie się zatorów przyczyniły się do konieczności tworzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, m.in. tuneli. Tunelowe trasy przewozowe powstają zarówno w rozbudowanych aglomeracjach miejskich ja[...]
EN Crowded cities, increased transit traffic, loaded transport routes and congestion contributed to the need to create new communication solutions, including tunnels. Tunnels are created, both in complex urban and mountainous areas. They significantly improve transport links and the visual areas of the[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 453-459
PL W rozważaniach dotyczących konstrukcji sieci drogowej duże znaczenie ma poznanie wartości natężenia ruchu, struktury kierunkowej i procentowego udziału ruchu tranzytowego. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz rozwoju tych charakterystyk.
EN In the discussions and considerations on the design of road network the data of volume and through traffic has an important role. In solving this problem the knowledge about its volume, direction and the percentage from the whole traffic volume is highly desirable. Therefore the effective determinat[...]
4
84%
Structure and Environment
EN For better flow of the traffic in the cities crossings with central islands are good solution. Problems begin with overload caused by heavy urban traffic as well as through traffic. Moreover, the traffic is much heavier from year to year. The results of traffic analysis at one of the most important [...]
5
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 2 24-29
PL Dla usprawnienia ruchu tranzytowego z północy na południe ziemi opolskiej, przez Kotlinę Raciborską w kierunku granicy czeskiej, należało wybudować kolejną przeprawę przez Odrę. Przeprawa ta w zdecydowany sposób ułatwi również komunikację wewnętrzną rozciągniętej na wielu kilometrach aglomeracji ślą[...]
6
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 29-34
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań poziomu hałasu komunikacyjnego, przeprowadzonych na drodze lokalnej przed oraz po otwarciu odcinka autostrady A4. Odcinek pomiarowy został wybrany na podstawie przeprowadzonej analizy natężenia ruchu pojazdów. Przed otwarciem odcinka autostrady pomiędzy [...]
EN The following paper presents the results of the measurements of the traffic noise near local road before and after, the next part of motorway has been opened. The section of motorway has been chosen taking into consideration the analysis of number of vehicles. Before the next part of motorway, betwe[...]
7
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 14-15 32--33
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
8
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 18 13--15
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
9
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 16-17 32--34
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last