Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rubber composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Modelling - Finite Element Analysis (FEA) of the damage initiation mechanisms in thin rubber sheet composites were carried out under static solicitation at room temperature. Natural rubber wulcanised and reinforced by carbon, NR is used in this study. Design/methodology/approach: Experimen[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Mechanical behaviour and damage mechanisms in thin rubber sheet composites investigated under static solicitation at room temperature. Two types of rubber are used in this study; Natural rubber, NR vulcanised and reinforced by carbon black and Synthetic rubber (Styrene-butadiene-rubber, SBR[...]
3
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Mechanical behaviour and damage initiation mechanisms in thin rubber sheet composites were investigated under static solicitation at room temperature. Two types of rubber are used in this study; Natural rubber, NR vulcanised and reinforced by carbon black and Synthetic rubber (styrene-butad[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 854--858
PL W pracy przedstawiono wyniki prób plazmochemicznej modyfikacji powierzchni nanonapełniaczy węglowych: wielościennych nanorurek węglowych MWCNT i grafenu w celu poprawy efektywności ich działania jako aktywnych napełniaczy kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Zbadano wpływ czasu obróbki MWCNT i gr[...]
EN The paper presents results of plasmochemical modification of carbon fillers surface: multiwall carbon nanotubes (MWCNT) and graphene, in order to improve their effectiveness as active fillers for styrene-butadiene rubber (SBR) mixes. The influence of the time of treatment in oxygen plasma (100 W/20 [...]
5
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 67--72
PL W artykule przedstawiono analizę charakterystyk materiałów gumowych z wykorzystaniem technologii wykrywania terahercowego, uzyskując różne charakterystyki spektralne defektów gumy, a także wyniki i dane obrazowe. Wyniki pokazały, że technika obrazowania widma THz może wykrywać grubość materiału gumo[...]
EN In recent years, with the progress of science, more and more detection methods are being used in various fields. However, the nondestructive testing of nonmetallic materials still needs further study. In this paper, an analysis of the time domain characteristics of rubber materials using terahertz d[...]
6
100%
Elastomery
PL W artykule porównano morfologię i wybrane właściwości inżynierskie wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) napełnionego dwoma rodzajami sadzy (CB): N 234 i N 772, w ilości 40 cz. wag., lub wielościennymi rurkami węglowymi (MWCNT), w ilości 1 - 5 cz. wag./100 cz. wag. kauczuku. Wyni[...]
EN The paper compares morphology and some engineering properties of butadiene-acrylonitrile rubber (NBR) vulcanizates filled with 40 phr of two different kinds of carbon black (CB): N 234 and N 772, or 1-5 phr of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT). Experimental results are discussed in terms of persp[...]
7
100%
Elastomery
PL Artykuł poświęcony jest problemowi zagospodarowania pofiltracyjnej ziemi okrzemkowej pochodzącej z browaru. Wyniki badań eksperymentalnych i ich dyskusja koncentrują się wokół morfologii kompozytów gumowych zawierających odpady ziemi okrzemkowej oraz możliwości i ograniczeń ich wykorzystania. Właści[...]
EN The paper is devoted to the problem of utilization of diatomite brewery waste. Experimental results and discussion concentrate on possibilities and limitations of rubber composites containing the waste in relation to morphology of the materials. Mechanical and tribological properties justifies appli[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last