Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązanie analityczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2007 Vol. 6, nr 1 127-132
EN The Cattaneo equation supplemented by adequate boundary and initial conditions is considered. The solution of this equation is found in analytic way. In the final part of the paper the computations basing on the solution presented are shown.
2
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 25--34
PL Układy dodatnie to układy, w których wymuszenia, zmienne stanów oraz odpowiedzi i warunki początkowe przyjmują wartości nieujemne. W pracy przedstawiono analizę stanu nieustalonego obwodu z kondensatorami ułamkowych rzędów (będącego realizacją układu dodatniego). Podano ogólne rozwiązanie dla równań[...]
EN Positive systems are systems in which sources, state variables and the responses along with the initial conditions take non–negative values. The paper presents an analysis of the transient state in a circuit with fractional order capacitors (the circuit realizes a positive system). A general solutio[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z, 6-M 127--134
PL Nagrzewanie rurociągu z izolowaną cieplnie powierzchnią zewnętrzną zostało zamodelowane z zastosowaniem metody różnic skończonych. Czasowy przebieg temperatury czynnika na wlocie do rurociągu ma kształt rampy. Ścisłe rozwiązanie analityczne zostało wyznaczone za pomocą metody superpozycji. Różnice m[...]
EN Heating of the pipeline with thermally insulated outer surface was modelled using the explicit finite difference method. The time variation of the fluid temperature at the pipeline inlet has the ramp form. An exact analytical solution was found using the method of superposition. The differences betw[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 218-221
PL Światłowody tubularne stały sie bardzo atrakcyjne w ostatniej dekadzie z powodu globalnego poszukiwania alternatywnych, energooszczędnych źródeł światła. Światłowody umożliwiają wprowadzanie światła dziennego do wnętrz zapewniając pożądane warunki oświetleniowe. Stosowane dotychczas narzędzia numery[...]
EN Hollow light guides became very attractive in last decades, due to a globally recognized need for alternative light sources with low energy requirements. Light guides transport the daylight from exterior to an interior space thus making the visual conditions in more acceptable. Recent numerical tool[...]
5
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN Considered the dynamic problem of the theory of elasticity for multilayered half-space. Boundary surface of inhomogeneous half-space loaded with normal load, and the boundaries of separation layers are in conditions of ideal mechanical contact. The formulation involves non-classical separation of [...]
6
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper, the couette flow of fluid with variable viscosity is studied analytically by using Homotopy Pertubation Method (HPM). At first the basic idea of Homotopy Pertubation Method (HPM) is presented. The mathematical formulation and application of HPM to nonlinear problem are presented in se[...]
7
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents two analytical solutions namely for Fanning friction factor and for Nusselt number of fully developed laminar fluid flow in straight mini channels with rectangular cross-section. This type of channels is common in mini- and microchannel heat exchangers. Analytical formulae, both f[...]
8
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 1 165--188
PL W artykule zaprezentowano opracowany w oparciu o nieliniowy warunek wytrzymałości Hoeka- Browna nowy model teoretyczny przeznaczony do prognozowania składowych naprężeń i estymowania promienia strefy plastycznej wokół tunelu o przekroju kołowym. Tunel wydrążony został w sprężysto- -plastycznej skale[...]
EN In this paper, considering the non-linear Hoek-Brown failure criterion, a new theoretical model is presented to predict the stress components and estimate the plastic zone radius around a circular tunnel. The tunnel is excavated in an elasto-plastic rock mass subjected to plane hydrostatic and axial[...]
9
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1077--1086
PL W artykule zaprezentowano nowy model matematyczny przepływu wody i gazu w jednowymiarowej warstwie węglowej z uwzględnieniem wymiany masy między systemem szczelin i matrycą węglową. Węgiel jako system przepływowy traktowany jest jako układ o podwójnej porowatości i przepuszczalności, składający się [...]
EN This paper presents new analytical model of gas-water flow in coal seams in one dimension with emphasis on interactions between water flowing in cleats and coal matrix. Coal as a flowing system, can be viewed as a solid organic material consisting of two flow subsystems: a microporous matrix and a s[...]
10
63%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 2 133--136
EN Using method of Laguerre polynomials we have obtained the solution of the dynamic problem of the theory of elasticity for elastic cylinder inserted into massive body modeled as a space. The source of non-stationary processes in composite is high intensity force load of the inner surface of the cylin[...]
11
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 2 269--291
EN Two elastic plate problems made of duralumin are solved analytically using the displacement potential approach for the case of plane strain and plane stress conditions. Firstly, a one end fixed plate is considered in which the rest of the edges are stiffened and a uniform load is applied to the oppo[...]
12
63%
Diagnostyka
PL Artykuł przedstawia model wału korbowego uwzględniający sprzężenie drgań giętnych i skrętnych. W praktyce inżynierskiej powszechnie stosuje się uproszczenie polegające na pominięciu tego zjawiska. Autorzy wykorzystując bardziej rozbudowany model, pokazują wpływ sprzężenia giętno-skrętnego na struktu[...]
EN The article presents the model of the crankshaft taking into account the coupling of bending and torsional vibrations. In engineering practice the simplification which is omitting this phenomenon is commonly used. Authors using more complicated model show the influence of bending torsional coupling [...]
13
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/I 461--470
PL W pracy przedstawiono analityczną metodę wyznaczania mnożnika obciążenia krytycznego giętno-skrętnej utraty stateczności niestężonych słupów wykonanych z dwuteowników bisymetrycznych. Zależności analityczne skonstruowano w ten sposób, by były rozszerzeniem wzorów na moment krytyczny zwichrzenia zgin[...]
EN In the paper, it was presented analytic method of determination of critical load factor for lateral- torsional buckling of unbraced columns made from bisymmetric I-sections. Analytic formulas were elaborated in a manner to make them extension of expressions used for determination of critical moment [...]
14
63%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 4 872--892
EN An analytical solution for the space-time variation of contaminant concentration in one-dimensional transient groundwater flow in a homogenous semi-infinite aquifer, subjected to time-dependent source contamination, is derived. The uniform and time varying dispersion along transient groundwater flow[...]
15
63%
Journal of Sustainable Mining
EN This paper presents the authors' computational methods based on Knothe's theory. The methods enable the estimation of the reduction coefficient for effects which originate from mining operations performed via the application of a longitudinal structure which is sunk in to the ground. It could be, fo[...]
16
63%
Geologos
2006 Vol. 10 167--188
EN Laboratory investigations of an ion migration through a ground sample were carried out. The experiments were conducted with one kind of natural ground (semi-coarse sand) and with one solution containing two kinds of tracers. Chloride ions were used as a passive tracer, while lithium ions were applie[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 285--288
PL W artykule omówiono analityczne rozwiązanie zadania z dynamiki układu dwóch nieskończenie długich belek z wypełnieniem sprężystym. Układ spoczywa na podłożu Winklera i jest obciążony ruchomą siłą skupioną. Ponieważ zagadnienie jest stacjonarne dla obserwatora poruszającego się z obciążeniem, cząstko[...]
EN The paper discussed the analytical solution of a dynamic problem of a system of two infinite beams separated by an elastic core. The beams’ system rests on the Winkler foundation and is loaded with a moving concentrated force. Because the problem is stationary for an observer moving with the load, p[...]
18
51%
Journal of Power of Technologies
2013 Vol. 93, nr 2 122--132
EN The present investigation is carried for the problem of boundary layer stagnation point flow and heat transfer of couple stress fluid containing nanoparticles and flowing over an exponentially stretching surface in a porous medium. The governing equations of couple stress fluid model for velocity, t[...]
19
51%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The paper deals with some considerations focused on resistance assessment of slender cylindrical shells subjected to the axial compression. The load carrying capacity of such shells is determined by stability criterion. It is not enough to determine the critical load in order to assess the load carr[...]
20
51%
Mechanics and Mechanical Engineering
2004 Vol. 7, nr 1 119-130
EN Steady two-dimensional finite amplitude solutions are obtained for the problem of convection in a horizontal fluid layer heated from below and rotated about its vertical axis. The flow is assumed to be laminar and two-dimensional. The density variation is taken into account by the Boussinesq approxi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last