Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN 5 Frame Program of the Investigation of the Development Technical and Present European Union chance at increase of the dynamics development of region.
2
75%
Przegląd Odlewnictwa
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 110 201--216
PL Rozwój techniczny z ostatnich lat sprawia, że bardzo prawdopodobne stało się powstanie częściowo lub w pełni autonomicznych maszyn bojowych, które zmienią obraz pola bitwy w nadchodzącej dekadzie. W artykule zajęto się zakresem możliwych reakcji społeczności międzynarodowej na takie kierunki rozwoju[...]
EN Recent technological advances make the prospect of partially or fully autonomous combat machines remaking the battlefields of the next decade very likely. The paper explores the space of possible reactions to such developments by the international community. We discuss three such families of approac[...]
4
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 19--36
PL Zdynamizowanie rozwoju techniki samochodowej jako rezultat globalnego kryzysu finansowego. Nakłady sektora motoryzacyjnego na badania i rozwój. Podstawowe kierunki rozwoju techniki samochodowej. Działania w zakresie ograniczenia energochłonności i poziomu emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów sa[...]
EN Dynamic development of automotive technology as a result of the global financial crisis. Expenditures of the automotive sector on the research and development. Essential directions of the development of the automotive technology. Actions towards limiting energy consumption and the pollutants emissio[...]
5
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 223--233
PL Przez wiele lat parkowanie było postrzegane jako relatywnie niezależne zjawisko, związane głównie z ruchem pojazdów i polityką transportową. Polityka parkingowa była rozwijana mając na względzie oczekiwań związanych z przyszłym rozwojem wykorzystania i posiadania samochodów. Ruch pojazdów (i parkowa[...]
EN For a long time parking has been seen as a relatively independent subject, mainly connected to traffic- and transport policies. Parking policy was developed against the background of expectations regarding the future developments of car-use and car-ownership. Traffic (and parking) however do not ori[...]
6
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 2 53--55
PL Wykorzystanie komputerowych możliwości tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji budowlanych w programach CAD, ze względu na wiele zalet, takich jak czytelność czy możliwość łatwej edycji, skutecznie wyparło dotychczasowe rysunki tworzone w sposób odręczny. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem do us[...]
EN Application of computer’s possibilities to create executive documentation of building structures on the basis of CAD solutions, because of its many advantages such as clarity and the ability of easily edition, effectively supplanted the drawings created by hand. The subsequent, very important step o[...]
7
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady postępu, jaki dokonał się w rozwiązaniach technicznych w obszarze techniki cyfrowej i oprogramowania, w radarach z elektronicznym sterowaniem położeniem wiązki (ESPW) pasma C opracowanych w Biurze Systemów Rozpoznania Radioelektronicznego PIT-RADWAR S.A. Wr[...]
EN In this paper, selected examples of the progress in the areas of digital technology and software in C-band electronically scanned array (ESA) radars developed at PIT-RADWAR S.A., Remote Sensing Division, are shown. The complexity of the developed solutions continues to grow with each generation of t[...]
8
45%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z charakterystykami promieniowania dużych szyków antenowych. Szczególną uwagę poświęcono reprezentacji charakterystyk promieniowania w układzie sferycznym oraz w układzie UV – wskazując istotne ograniczenia analizy wiązek w tym pierwszym (m.in. e[...]
EN In this paper, some aspects related to the radiation patterns of the large antenna arrays are presented. Particularly, spherical and UV space representations of radiation pattern are discussed. We pointed out several disadvantages of the first representation (such as a banana effect or aperture proj[...]
9
45%
Logistyka
2014 nr 6 19--22
EN Maritime transport, often calling shipping trade, is the most international of all the world’s great industries - and one of the most dangerous. It has always been recognized that the best way of improving safety at sea is by developing international regulations that are followed by all shipping nat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last