Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój sieci drogowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 74--79
PL Jedną z istotnych spraw, o których pisałem w „Magazynie Autostrady” nr 4/2008, jest stworzenie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Samorządowych lub inaczej Rządowego Programu Rozwoju Dróg Publicznych na lata 2009-2025, z podziałem np. na 4- lub 5-letnie okresy, dostosowane do konkretnych pot[...]
EN One of the important matters which I wrote about in the 4/2008 issue of "Magazyn Autostrady” was the creation of a "Government Construction Program for National Roads and Local Government" also known as the "Government Public Road Development Program for the period between 2009 and 2025’, which woul[...]
2
86%
Mining Science
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody [...]
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local govern[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 201--227
PL W toku przeprowadzonych badań wykazano, że na poziomie regionalnym NTS-2 relatywnie największymi zaległościami infrastrukturalnymi w zakresie sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej charakteryzują się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie oraz lubelskie. Z wyjątkiem w[...]
EN Considering the present direction of structural changes in Poland, it is observed that regional diversity of road transport infrastructure is a basic obstacle in the process of economic activation of regions. Negligence in the infrastructure network development is the reason for rising transport ser[...]
4
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 722--725
PL W artykule przedstawiony został problem korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego jako dobra powszechnego w odniesieniu do którego wprowadzono ograniczenie dostępu i użytkowania. Drogi publiczne pozostają majątkiem ogólnonarodowym (z wyjątkiem części autostrad) dla którego powstania[...]
EN Road transport infrastructure is the state assets providing to the public. Sometimes with the designated extra fee. However usage of this infrastructure can often be only in the limited range. This limitation has an administrative nature. Users are not always interested in accepting all of these res[...]
5
72%
Logistyka
2015 nr 4 1943--1950, CD2
PL W pracy przedstawiono analizę wybranych elementów charakteryzujących rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 1995-2014. Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych realizujących przewozy ładunków środkami transportu[...]
EN The paper presents the analysis of selected elements characterising the development of road transport in Poland between 1995 and 2014. The problems described herein refer to the selected issues relating to operations of the transport companies that transport cargo by using means of road transport. T[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last