Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój infrastruktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 73-75
PL Podjęty w tytule problem dotyczy zarządzania drogami w miastach o średniej wielkości, to znaczy w miastach liczących 40-100 tys. mieszkańców, znajdujących się w grupie tzw. miast prezydenckich o statusie miast na prawach powiatów ziemskich. W miastach tych, zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach pu[...]
2
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2003 nr 1 61-71
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Teza o potrzebie uzależnienia decyzji inwestycyjnej w sferze infrastruktury transportu od społecznego rachunku kosztów i korzyści. Rząd jako podmiot na rynku infrastruktury transportowej. Dwuszczeblowe podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury. Wybór optymalnego wariantu.
4
75%
Logistyka
PL Obok korzyści i kosztów o charakterze mierzalnym rewitalizacja infrastruktury transportu wodnego śródlądowego może przyczynić się do powstania korzyści i kosztów społeczno – ekonomicznych o charakterze niemierzalnym. W artykule scharakteryzowano przykłady takich korzyści i kosztów niemierzalnych zwi[...]
EN In addition to the benefits and measurable costs, revitalization of inland water transport infrastructure can also contribute to immeasurable costs of socio-economic nature. This paper describes examples of such benefits and immeasurable costs associated with upgrading the infrastructure of inland w[...]
5
75%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 4 17-21
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 27 35--48
PL W artykule podjęto próbę ustalenia efektów społeczno-ekonomicznych, jakie pojawiają na etapie realizacji i oddania do eksploatacji inwestycji infrastrukturalnej w porcie morskim. Schemat analityczny, adaptowany z metody ustalającej gospodarcze znaczenie portu morskiego, oparty jest na identyfikacji [...]
EN An attempt to estimate socio-economic effects of the infrastructure investment for the port sector and the local economy is the aim of the paper. Scope of the research encompasses effects: - at the construction phase of capital investment, - at the operating phase after investment completion. Resear[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 177--190
PL [...]Celem artykułu jest przedstawienie możliwości oraz specyfiki finansowania rozwoju infrastruktury transportu przez fundusze inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi na ograniczoną objętość materiału autor starał się skoncentrować na najważniejszych wybran[...]
EN The expansion and maintenance of infrastructure has traditionally been attributed to the States. The systematic increase of the transport needs, however, requires further investment, causes the expand so-called infrastructural financing gap. So, the infrastructure has became the object of interest o[...]
8
75%
Logistyka
2010 nr 4 10-11
9
63%
Logistyka
PL Transport wodny śródlądowy funkcjonuje w kilku różnych płaszczyznach, stąd współzależności występujące w procesie jego rozwoju są wyjątkowo złożone. Jest on, jako gałąź transportu, elementem systemu transportowego, jako usługa turystyczna – elementem turystyki, jako użytkownik śródlądowych dróg wodn[...]
EN The inland shipping is running in several different areas, so there is a very complex correlation in the process of its development. As a branch of the transport, the inland shipping is a part of the transport system; as a tourist service - an element of tourism; as a user of the inland waterways it[...]
10
63%
Logistyka
PL Argumenty ekonomiczne jak i korzyści dla ochrony środowiska są oczywiste, jeśli chodzi o wspieranie rozwoju żeglugi wodnej śródlądowej. Nie bez znaczenia jest również mała przepustowość dróg lądowych i bezpieczeństwo ich użytkowników. Problemy z jakimi musi poradzić sobie środowisko wspierające rozw[...]
EN The economic arguments, as well as environmental benefits of developing inland water transport are obvious. The low traffic capacity and safety of road transport is also a factor. The problems that the community working on developing inland ship transport is facing include the lack of proper infrast[...]
11
63%
Logistyka
PL Artykuł opisuje źródła i role finansowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem transportu wodnego śródlądowego. Opisuje specyfikę infrastruktury transportowej. Przedstawia obecny oraz postulowany stan infrastruktury transportu w Polsce. Ukazuje istniejące bariery[...]
EN The article describes the roles of funding sources and development of transport infrastructure in Poland with particular reference to inland water transport. It describes the specificity of its infrastructure and presents the current and postulated condition of transport infrastructure in Poland. It[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 216--222
PL W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście wydatkowania środków europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Zagadnienie zostało nakreślone w perspektywie lat 2005-2015, tak, aby można było uchwycić zmiany, jakie zachodzą w kwestii bezp[...]
EN The article discussed the problem of road safety in the context of spending of European funds allocated for development of road infrastructure in Poland. The issue was presented in the 2005-2015 term of years, so to be able to examine the changes taking place in terms of safety on Polish roads in wh[...]
13
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 12 35--37
14
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Najważniejsze prace podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury w obecnej kadencji rządu. Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i dalsze. Sektorowy Program Operacyjny: Transport. Inwestycje zakończone w latach 2002-2003 i będące w trakcie realizacji. Działania legislacyjne. Pro[...]
EN The most significant projects took up by the Ministry of Infrastructure during the current government tenure. The infrastructure development strategy for years 2004-2006 and following. The Operational Program for Transport Sector. Investments terminated in years 2002-2003 and being currently in the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last