Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozrywka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analit
2018 Nr 5 41
PL Gdy mówimy o materiałach pirotechnicznych to z pewnością mamy na myśli coś efektywnego, wybuchowego, wręcz destrukcyjnego. To przecież wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe są zawarte w granatach, minach czy pociskach, które potrafią wyrządzić tak wiele szkód… Skoro więc materiały pirotechniczne są[...]
2
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 4 32-34
PL Scharnhauser Park to dowód na to, że nie wszystkie place zabaw muszą wyglądać identycznie, iż do ciekawego spędzenia czasu nie potrzeba huśtawek i zjeżdżalni z katalogu, a każde miejsce ma swoją historię i warto ją podkreślić, projektując również obszar spotkań dzieci.
3
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 35 165--187
PL W niniejszym artykule przedstawiono problem usług elektronicznych w Polsce na przykładzie dwóch z pozoru różnych działalności, czyli kultury i rozrywki. Zgodnie z tematem przeprowadzono badania za pomocą metody sondażu diagnostycznego, zaprezentowano ich wyniki i wnioski z badań.
EN This article presents the problem of electronic services in Poland. As an example, featured two seemingly different activities, it is culture and entertainment. In line with the theme of studies were performed using the method of diagnostic survey. The article presents the results and conclusions of[...]
4
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2016 nr 16 46--56
PL Od połowy lat 90. XX wieku centra handlowe na trwale zaistniały też w krajobrazie polskich miast. Ich forma i funkcja z biegiem czasu zmienia się podążając za światowymi trendami i zmieniającymi się wymaganiami klienta. Wiele z tych obiektów nie tylko wpisało się na stałe w krajobraz, ale także wytw[...]
EN Since the mid-90s of the twentieth century, shopping centers found their place also in the landscape of Polish cities. Their forms and function changes over time following the global trends and varying customer needs. Many of these objects are not only inscribed permanently in the city landscape, bu[...]
5
63%
Studia Informatica Pomerania
2016 Nr 2 (40) 5--14
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę stwierdzenia przyczyn dużej popularności nieformalnych kanałów dystrybucji dóbr kulturowych, na przykładzie filmów i programów telewizyjnych. W toku rozważań wysunięto hipotezę, że czynnikami zmniejszającymi popularność kanałów formalnych jest słabe oddziaływanie inst[...]
EN This article is an attempt to determine the reasons for the popularity of informal channels of distribution of cultural goods, for example films and TV programs. The paper demonstrates a hypothesis that factors decreasing popularity of formal channels are weak impact of institutions of copyright to [...]
6
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 7-8 20--22
PL Metalowe drabinki i przeplotnie kojarzą nam się najczęściej z „historycznymi” placami zabaw sprzed 20 czy 30 lat. Odrapana farba, zardzewiałe rurki i rozchwierutana karuzela... Współczesne place zabaw, często wykonane z tego samego materiału, wyglądają zupełnie inaczej. I choć metal ustępuje miejsca[...]
7
63%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 89--106
PL Opracowanie jest przeglądem badań prowadzonych nad zagadnieniami kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego i rekreacyjnego w Chorzowie w latach 2007-2010, w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem prof. A. Klasika. W opracowaniu przedstawiono funkcjonowa[...]
EN The article is a review of research on popular culture, entertainment and recreational industry in the city of Chorzów between 2007-2010. The article shows functioning of the chosen cultural and recreational institutions, with special attention paid to products offered by these institutions and the [...]
8
51%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 16--19
PL W strategiach biur promocji miast, wśród samorządowców i włodarzy miejskich przestrzeni, a nawet w prywatnych firmach czy organizacjach pozarządowych coraz popularniejsze stają się gry miejskie. Ich walory wykraczają poza schemat produktu turystycznego, gdyż stanowią formę aktywnego spędzania czasu [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last