Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozruszniki samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Opracowano model matematyczny układu: akumulator - rozrusznik samochodowy z silnikiem bezszczotkowym (BLDC) - silnik spalinowy. Uwzględniono zmiany parametrów akumulatora, zmienny charakter momentu tarcia oraz momentu sprężania silnika spalinowego oraz zmienność momentu bezwładności układu. Opracowa[...]
EN A mathematical model of the system: battery - starter with brushless DC motor - combustion engine was developed. The developed mathematical model takes into account the battery parameters variations, combustion engine crankshaft moment of inertia variations as well as the variations of both the comp[...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeprowadzono analizę obliczeniową parametrów elektromechanicznych rozrusznika samochodowego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego (BLDC) w różnych warunkach pracy. Wyznaczono wpływ zmiany temperatury otoczenia, pojemności akumulatora oraz pojemności skokowej silnika spalinowego na przebiegi cza[...]
EN An analysis of electromechanical parameters (in different working conditions) of car starter with brushless direct current motor was carried out. Influence of temperature, accumulator capacity and engine cubic capacity on electrical and mechanical quantities was determined. Developed (in Matlab envi[...]
3
86%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny akumulatora uwzględniający wpływ temperatury otoczenia, pojemności znamionowej, wartości prądu obciążenia oraz stopnia naładowania akumulatora na jego parametry (siłę elektromotoryczną, rezystancję wewnętrzną oraz pojemność chwilową). Korzystając z opracowanego model[...]
EN Mathematical model of a lead-acid battery was presented. It takes into account the influence of the: ambient temperature, nominal capacity of the battery, value of the current as well as the battery charge ratio on the battery parameters (electromotive force, internal resistance, instantaneous value[...]
4
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 6 161-164
PL Omówiono zjawiska elektromechaniczne występujące w układzie: akumulator – rozrusznik samochodowy z silnikiem komutatorowym o magnesach trwałych – silnik spalinowy. Przedstawiono opracowany obwodowo-polowy sposób modelowania silnika komutatorowego o magnesach trwałych pracującego w takim układzie. Pr[...]
EN Electromechanical phenomena, occurring in the system: accumulator – car starter with permanent magnet commutator motor – combustion engine, were analysed. A circuit-field modelling method of a permanent magnet commutator motor working in such a system was developed. The procedure of mechanical and e[...]
5
72%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Opracowano model polowo-obwodowy rozrusznika samochodowego o magnesach trwałych. Obliczono przebiegi czasowe wielkości magnetycznych, elektrycznych i mechanicznych silnika elektrycznego w różnych warunkach pracy. Wykonano analizę pola magnetycznego. Wyniki obliczeń polowo-obwodowych wykorzystano jak[...]
EN Field-circuit model of a permanent magnet car starter was developed. Transients of the electrical, mechanical and magnetic quantities of the electrical motor were computed. Analysis of the magnetic field was carried out. Quantities determined using time-stepping finite element method were used as th[...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 170-173
PL Omówiono sposób modelowania rozrusznika samochodowego z silnikiem bezszczotkowym. Przedstawiono obliczone przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz charakterystyki elektromechaniczne rozrusznika z silnikiem BLDC w różnej temperaturze.
EN Modelling method of a car starter with BLDC motor was discussed. Mechanical and electrical quantities transients as well as electromechanical characteristics (in different temperature) of the car starter with BLDC motor were presented.
7
72%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 129-132
PL Opracowano model matematyczny, algorytm i program obliczeń przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie: akumulator - rozrusznik samochodowy z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC) - silnik spalinowy. Opracowany model matematyczny, algorytm i program obliczeń uwzgl[...]
EN A mathematical model, algorithm and program for calculations of electrical and mechanical quantities transients in the system: accumulator — starter with brushless direct current motor - combustion engine were developed (Figs 1, 2, 3). The developed mathematical model, computational algorithm and pr[...]
8
72%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i magnetycznych w opracowanym silniku rozrusznika samochodowego z magnesami ferrytowymi w dynamicznych i ustalonych stanach pracy. Wyniki te wykorzystano w opracowanym modelu matematycznym, algorytmie i programie do wyznacza[...]
EN Using field – circuit method transients of the electric and magnetic quantities of the developed car starter motor with ferrite magnets were determined at dynamic and stationary operating conditions. These results were used, in the developed mathematical model, algorithm and software, to determine m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last