Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozruch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 8 57--62
PL Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź. Moc zainstalowana w odbiornikach energii przekracza ponad 220 MW. Pobór mocy podczas normalnej pracy zakładu oscyluje ciągle w granicach 90 MW, a roczne zużycie energii elektr[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drgań i hałasu dwóch typowych rozwiązań układów napędowych złożonych z silnika indukcyjnego i przekształtnika. Układy badano w trakcie rozruchu za pośrednictwem dwóch typów tyrystorowych urządzeń łagodnego rozruchu (soft-start) oraz za pośrednictwem statycz[...]
EN The paper is intended to investigate one of the transient states - a starting process of an induction motor. Experimental results of laboratory investigations of vibrations and acoustic noise during start of low-power, squirrel-cage induction motors fed by static converters are presented in the pape[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie zjawisk termicznych towarzyszących długotrwałym nieustalonym stanom elektromechanicznym występującym w eksploatacji silników dwuklatkowych. Silniki indukcyjne dwuklatkowe, dzięki swym parametrom rozruchowym, są stosowane w napędach o trudnym rozruchu. Wykazano,[...]
EN Double squirrel-cage induction motors are employed in applications with difficult startup conditions. It has been shown that the analysis of the drive system should take into account the thermal aspect of the problem. Excluding thermal phenomena from the analysis of electro-mechanical transient oper[...]
4
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 2 51-59
PL W niniejszym artykule przedstawiono problematykę rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym. Omówiono także wybrane parametry tego procesu przejściowego. Miało to na celu usystematyzowanie wybranych pojęć i zagadnień związanych z rozruchem. Przemyślenia zawarte w tym artykule są wynikiem dokonanego prz[...]
EN This article presents the problems connected with diesel engine start-up. The chosen parameters of this temporary process of the engine operation are also discussed. The aim of the article was to systemize the selected terms and issues connected with the diesel engine start-up. Conclusions presented[...]
5
100%
Chemical and Process Engineering
PL Opracowano różne strategie rozruchu kolumn do ekstrakcyjnej destylacji okresowej z użyciem ścisłej symulacji. Opracowano szczegółowy model dynamiczny, w którym zimna i pusta kolumna odpowiada stanowi początkowemu. Opracowane strategie uwzględniają różnice na początku dozowania czynnika nośnego dla k[...]
EN Different start-up strategies for batch extractive distillation were developed and investigated using rigorous simulations. For this purpose a detailed dynamic model is developed that takes into account a cold and empty column as an initial condition. The developed strategies consider also the varia[...]
6
100%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono problemy związane z rozruchem silnika hybrydowego oraz możliwości zastosowania elektromechanicznego magazynowania energii. Opisano możliwości magazynowania energii w kole zamachowym oraz problemy związane z doborem jego wymiarów geometrycznych dla typowego silnika o zapłonie is[...]
EN This paper presents problems related to hybrid engine start-up as well as possibilities of using electromechanical energy storage. Possibilities of energy storage in flywheel are describent as well as problems related to the selection of its geometric dimensions for a typical spark-ignition engine o[...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 77 155--163
PL W artykule porównano pracę w stanie ustalonym i podczas rozruchu dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym[...]
EN In the paper the transients under starting process and the steady states of line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and squirrel-cage motor have been. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase engine per[...]
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 7-12
EN Modern lift drive systems are very sophisticated and allow to affect almost any part of the speed curve to achieve desirable level of passengers’ comfort. In this paper selected problems of the starting routine of the passengers elevators have been described. The mathematical model of the lift drive[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 249-252
EN High-speed motors are produced in Poland outside the machine-building industry. Only a few motors, adapted to specific purposes, are manufactured, for example, by plants that produce rolling-element bearings. These motors have found their application in driving high-speed grinders in bearing ring ra[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 149-151
EN Induction squirrel cage motors used in many industrial drives, even of high capacity, are started by switching direct on line. Starting current, several times higher than nominal load current, causes thermal and mechanical, dynamic stresses dangerous for motor's structure. Both, stator and rotor win[...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 43-47
EN High capacity induction squirrel cage motors used at different industrial driver are usually started by switching direct on line. Starting current, several times higher than nominal load current, causes thermal and mechanical, dynamic stresses dangerous for motor's structure. Both, stator and rotor [...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 235-241
EN The article describe start of the AFC drive system with silicon controlled rectifier CST-30. The CST can realize both - soft and hard start all of AFC motors without workload. For energetic system protection each of motor start is realized with time delay. Until the last started motor reaches nomina[...]
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 45-50
EN The aim of this paper is to elucidate the energetic aspects when soft starters are used for starting and braking the squirrel cage induction motors with constant load. The technique for engineering calculations of induction motor energy losses in transients when the applied voltage changes in auorda[...]
14
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 165-168
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 25-30
EN Using the AC induction motor with direct coupling and adding an electrical starter that can apply reduced voltage to the motor stator, we receive new type of drive system for armoured face conveyors. Since the AC induction motor torque at any speed is a function of the square of the applied terminal[...]
16
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dwubiegowego silnika synchronicznego o mocy 600/1050 kW i dwóch prędkościach znamionowych 500 i 600 obr/min. Silniki tego typu o mocach 600 do 3150 kW, będące modyfikacją silnika jednobiegowego, pracują od kilku lat w kopalniach węglowych i kopalniach miedzi. Zasto[...]
EN This work shows the results of the tests on a 600/1050 kW two-speed synchronous motor with the nominal speeds of 500 and 600 rpm. Motors of this type with powers ranging from 600 to 3150 kW are modified version of the single-speed motors. They have been working for several years in coal and copper m[...]
17
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi zewnętrznymi zasilanego z falownika PWM. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy pomocy polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono rozruch synchroniczny przy stałym stosunku U/f i l[...]
EN The paper presents the results of starting calculations for a selected model of the surface mount permanent magnet synchronous motor (SMPMSM) supplied from PWM inverter. The calculations were performed using the finite-element method in a field-circuit model of the motor. The calculations of synchro[...]
18
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań rozruchu silnika synchronicznego zasilanego z falownika i wzbudzanego zewnętrznymi (umieszczonymi na powierzchni zewnętrznej wirnika) magnesami trwałymi. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy pomocy polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono r[...]
EN The paper presents the results of starting calculations for a selected model of the surface mount permanent magnet synchronous motor (SMPMSM) supplied from inverter. The calculations were performed using the finite-element method in a field-circuit model of the motor. The calculations of synchronous[...]
19
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 10 46-49
20
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Sieci okrętowe zasilane prądnicami samowzbudnymi AC są przygotowane do rozruchów dużych silników asynchronicznych zwartych. Rozruch jest realizowany przez bezpośrednie włączenie do sieci lub przez układ gwiazda/trójkąt. Silnik obciążony momentem od maszyny napędzanej tj. pompy, sprężarki, wentylator[...]
EN The ship's network source of AC generators works normal of start big AC cage electromotor. Start of AC electromotor is realise by why-delta system. When we have load torque of pump, compressor, fan etc. current of the delta is changing in time of operation and value of torque. Current of dynamic pro[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last