Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 7-8 28-31
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Artykuł przedstawia metodyczne aspekty oraz różne podejścia do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu pakietu Operat FB. W pracy przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń typowych z projektowanej kwatery składowiska. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w zależnośc[...]
EN The paper presents methodological issues and different ways to modeling of pollutants spreading in the air using an Operat FB program. Showed the results of typical emissions from planned cell for waste of landfill. The analyzes showed that the maximum and average concentrations of pollutants are di[...]
3
100%
Przegląd Geofizyczny
2005 Z. 3-4 177-193
EN In the paper author discusses generally the meteorological factors influencing the dispersion of air pollution in the atmosphere, and then - more detailly - makes a look on the meteorological parameters, on which the dispersion conditions are depending: atmospheric stability, wind speed, mixing laye[...]
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 465--479
PL Istnieje wiele programów, przy pomocy których można dokonywać obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. Większość tego typu aplikacji to skomplikowane programy o charakterze komercyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono prostą metodę tworzenia w darmowym numerycznym środowisku [...]
EN There is many programs that allow doing calculations of spreading pollution in the atmosphere. Most programs are very complicated and commercial. In this article are shown easy methods of creating simulations of spreading pollution in atmosphere applications in free, numeric programming environment.[...]
5
84%
Ochrona Środowiska
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Polsce emitowane są do atmosfery przede wszystkim z sektora komunalnego, transportu oraz przemysłu i energetyki. WWA znajdujące się w powietrzu atmosferycznym są przenoszone na dalekie odległości, a ich zawartość na danym obszarze zależy przede wszy[...]
EN In Poland, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are emitted into the atmosphere mainly from the non-industrial fossil fuel combustion and energy production sector, transport and industry. PAHs in ambient air are transported over long distances and their concentration in a given area depends prima[...]
6
84%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 1 13--19
PL Zgłaszany przez mieszkańców gminy Jerzmanowa problem uciążliwości zapachowej w okolicach szybu SG-2 budzi zaniepokojenie zgłaszających, nie tylko w aspekcie wpływu emitowanych gazów na jakość środowiska, ale przede wszystkim w zakresie potencjalnie niekorzystnego wpływu na zdrowie. W artykule przeds[...]
EN The reported odour problem in Jerzmanowa district, where SG-2 exhaust shaft is located, concerns local citizens especially in the health aspect. The paper presents the results of the researches, provided by Wroclaw University of Technology for KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., which are aimed at the evaluatat[...]
7
67%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono matematyczny model rozprzestrzeniania zanieczyszczeń stabilnych i pasywnych w jednowymiarowym przepływie wody gruntowej, uwzględniając jednocześnie fizyczne procesy adwekcji i adsorpcji. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wartości stężeń zanieczyszczeń (roztworu barwnika) na mo[...]
EN In this article mathematical model of conservative and passive pollutant propagation in one-dimension flow of ground water including at the same time advection and adsorption process has been presented. Based on earlier laboratory research of pollutant concentrations on physical model and using nume[...]
8
67%
Logistyka
2015 nr 3 3020--3029, CD 1
PL Artykuł zawiera analizę możliwości zwiększenia konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa zajmującego się wykonywaniem analiz i obliczeń związanych z symulacjami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze poprzez zastosowanie komputerów klastrowych, jako narzędzia minimalizującego czas o[...]
EN This article contains information about modeling of pollutants dispersion systems in the atmosphere. It also describes main types of pollutants, emission points and analysis of typical atmosphere pollutant dispersion models. It shows a way of using computer cluster systems in modeling process and a [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last