Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozproszone systemy informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL E-politechnika, elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu umożliwi komunikację społeczności Uczelni przy użyciu Internetu. Wdrożenie tego systemu zostanie przeprowadzone w Politechnice Radomskiej w roku 2011. W artykule przedstawiono przepływ danych pomiędz[...]
EN E-politechnika is the electronic communication platform of Technical University of Radom with regional community. This platform will enable the communication via Internet. Implementation of this platform will be conducted in 2011 at the Technical University of Radom. The flow of data between systems[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2012 nr 7 67--77
PL Artykuł dotyczy problemu bezpieczeństwa rozproszonych systemów informatycznych, w tym zwłaszcza ważnego problemu kontroli dostępu do zasobów i usług systemu. Jest wprowadzeniem w zagadnienia zarządzania zaufaniem w systemach informatycznych, rozumianym jako pewna forma zdecentralizowanej kontroli do[...]
EN The article presents the problem of distributed computer systems security. Special attention was focused on an important problem of the access control to resources and system services. It is an introduction to the issues of the trust management in IT systems, understood as a certain form of a decent[...]
3
72%
Journal of Applied Computer Science
2013 Vol. 21, nr 1 119--133
EN The increased availability of information as a whole became an important problem and threat for its security, especially security of sensitive and confidential information and that is why the necessity to assure the security of such data became undeniable. The developers of applications an informati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last