Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozprężanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2004 Z. 54(243) 121-130
PL Artykuł dotyczy konstrukcji zespolonych stalowo-betonowch. W celu podniesienia nośności dźwigara zespolonego, rozprężono go w górnej jego części (w płycie betonowej), a następnie stan ten "zamrożono" umieszczając w tej strefie pręt ze stali o wysokiej wytrzymałości. Aby potwierdzić słuszności założ[...]
EN A steel girder strictly connected in it is upper side with the thick concrete slab is subject of interest in this paper. To improve stress distribution within the section the additional expansion is introduced in the upper part of the composite girder. The expanding force is carried into effect by [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 201-203
PL Jedną z metod podniesienia wartości naprężeń krytycznych jest wprowadzenie stanu naprężeń przeciwnego do stanu wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Można to zrealizować poprzez rozprężanie z użyciem rozprężających wkładek rurowych. Po wprowadzeniu rozprężania nośność w stanie krytycznym zwiększa się [...]
EN A certain method of increasing local buckling load is applying stress state opposite to this caused by external loads. This can be realized by pre-tensioning with use of expanding tube inserts. As a result of introduction of expansion the value of local buckling load increases significantly and it i[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1547-1554
PL Badano wpływ nadmiaru powietrza, stężenia tlenu, ciśnienia i temperatury na czas zwłoki zapłonu oraz czas spalania metanu w mieszaninie z powietrzem oraz parą wodną. Przedstawione wyniki wskazują, że czas spalania metanu w zakresie ciśnienia i temperatury typowym dla turbin gazowych jest porównywaln[...]
EN The influence of air excess ratio, oxygen concentration, pressure and temperature on ignition delay time and combustion time have been analyzed for the mixture of methane, air and water vapour. It has been found that combustion time of methane in the range of pressures and temperatures typical of op[...]
4
80%
Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej
2016 Vol. 2 111--133
PL Przedmiotem pracy jest projekt tłokowego silnika parowego, jako rozprężarki dla siłowni parowych o małej mocy. Uznano, że dla założonych parametrów pary (7 bar na wlocie, 0,3 bar w skraplaczu) i przyjętej mocy w granicach 1,4 kW, konstrukcją optymalną ze względu na sprawność wewnętrzną i prostotę ko[...]
EN A design of a reciprocating piston expander based on the uni-directional flow principle is proposed. The conversion of low value heat into mechanical work and electrical energy is a basic problem of small co-generation power plants. It is postulated that the proposed expander is appropriat for such [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last