Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznawanie dźwięku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 243-246
PL Zaprezentowano koncepcję badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych maszyny prądu stałego. Zastosowano algorytmy przetwarzania i analizy sygnałów akustycznych, w tym algorytm LPC i algorytm GSDM. Zaimplementowano oprogramowanie do rozpoznawania dźwięku. Przeprowadzono badania dla sygnałów [...]
EN It presented the concept of investigations of acoustic signals of imminent failure conditions of dc machine. Algorithms of signal processing and analysis have been used. The system is based on the LPC algorithm and GSDM. Sound recognition software has been implemented. Investigations were carried ou[...]
2
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Przedstawiono realizację rozpoznawania instrumentów muzycznych opartą na algorytmie FFT i klasyfikatorze K-NN z metryką kosinusową. Badania zostały przeprowadzone dla dźwięków pianina i dzwonków. Wyniki potwierdzają bardzo wysoką skuteczność zastosowanych algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów [...]
EN Paper presents a new implementation of methods of recognition of musical instruments based on FFT and K-NN classifier with cosine distance. Investigations were carried out for sounds of piano and sounds of bells. Results of investigations show that efficiency of the applied algorithms is very high.
3
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 479-482
PL Zaprezentowano koncepcję badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Oprogramowanie do rozpoznawania dźwięku zostało zaimplementowane. Algorytmy przetwarzania i analizy sygnałów akustycznych zostały zastosowane. System jest oparty na algorytmie LPCC (Współczynniki c[...]
EN In recent years the methods of sound recognition have been de-veloped. Hence, there is an idea to use them in case of machines. The paper describes the concept of investigations of acoustic signals of synchronous motor imminent failure conditions. Measurements were taken with a recorder OLYMPUS W[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 159-162
PL Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera i algorytmie wstecznej propagacji błędów. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarc[...]
EN A new approach to determination of similarity of dc machine sound is presented. This approach is based on FFT and a backpropagation neural network. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of sound recognit[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 292-295
PL Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięku maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera i metryki Jacquarda. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarciu zezwojów wirnika. W[...]
EN A new approach to determination of similarity of sound of dc machine is presented. This approach is based on FFT and Jacquard distance. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. Results of sound recognition are included[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 185-190
PL W niniejszej pracy zaprezentowano nowy sposób budowy probabilistycznego modelu zbioru danych, analizowanych przez algorytm klasteryzacji K-średnich. Rozważanie metody K-średnich w odniesieniu do modelu probabilistycznego, narzuca wymaganie wykorzystania odległości probabilistycznej, będącej miarą po[...]
EN In this paper, we present a novel approach to building of a probabilistic model of the data set, which is further used by the K-means clustering algorithm. Considering K-means with respect to the probabilistic model, requires incorporating of a probabilistic distance, which provides us with measure [...]
7
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad rozpoznaniem i przetwarzaniem dźwięku skrzypiec w celu korekcji błędów wykonania, przy zachowaniu techniki gry i indywidualnego charakteru wykonania utworu przez muzyka. Podany jest sposób poprawy jakości subiektywnego odbioru nagranego dźwięku skrzypiec. Opisa[...]
EN The result of the research on recognition and processing of violin sound is presented in the paper. This paper shows how to achieve higher quality of recorded sound, which is closer to human’s subjective perception, using signal processing and algorithms, which preserve playing techniques and indivi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last