Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznanie radioelektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Radiotechniki
2
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Stosowane dotychczas algorytmy estymacji położenia obiektu w systemach rozpoznania radioelektronicznego wymagają wprowadzania określonych ograniczeń, które wynikają z tzw. zagadnień niepoprawnie postawionych. Prowadzi to do powstawania znacznych błędów w określaniu pozycji emitera lub wręcz uniemożl[...]
EN The basic method of passive radar reconnaissance of microwave emitter position is intersection triangulation method. In this paper, a modified version of iterative matrix estimator algorithm for localising emitter by intersection method is presented. The problem of emitter localisation should be reg[...]
3
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Lokalizacja, czyli określenie miejsca położenia źródła emisji, jest istotnym, a często najważniejszym, elementem łańcucha czynności (zadań) systemu rozpoznania radioelektronicznego, takich jak: wykrywanie (przechwyt) emisji sygnałów elektromagnetycznych, namierzanie, czyli określanie kierunku na źró[...]
EN A problem of localising position of point emitter in Cartesian co-ordinates from passive radar bearings can be formulated as a linear least squares problem. A non-iterative algorithm of triangulation method, being an implementation of linear least squares method, is presented. The algorithm enables [...]
4
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pokładowych systemach rozpoznania radioelektronicznego jedną z opcji jest określenie miejsca położenia naziemnych źródeł emisji (ŹE). Dokładność określenia miejsca położenia jest podstawową charakterystyką systemu namiarowego. Efektywnym sposobem zmniejszania błędów estymacji lokalizacji ŹE jest z[...]
EN Position estimation of ground based sources emissions are a basic function of the airborne electronic intelligence systems. Position estimation accuracy is a basic feature of direction finding subsystem. The effective method to decrease position estimation errors is to increase the number of bearing[...]
5
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 11 784-786
PL Przedstawiono podstawowe zadania systemu rozpoznania radioelektronicznego. Opisano nowe rozwiązania stosowane w urządzeniach rozpoznawczych, przetwarzaniu sygnałów i identyfikacji radarów. Przedstawiono wybrane problemy analizy informacji z rozpoznania oraz projektowania bazy danych dla potrzeb syst[...]
EN This paper presents the base objectives of electronic intelligence (ELINT) system. Described new solutions applied in ELINT equipment, signal processing and radar identification. Presented some problems of information analysis and designing the data base.
6
61%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Celem integracji interrogatora “swój-obcy” z przeciwlotniczym zestawem rakietowo-artyleryjskim ZU-23-2SP kryptonim JODEK-SP było uzyskanie nowej funkcjonalności, jaką jest automatyczne blokowanie systemu broni w wyniku interrogacji przynależności statków powietrznych realizujących zadania w strefie [...]
EN The objective of integrating the IKZ-02P identification friend-or-foe interrogator with the ZUR-23-2SP air defence gun and rocket artillery system (henceforth “ADGRAS”), codename “JODEK-SP”, was to provide the latter with a novel functionality consisting of locking out the ADGRAS every time the IFF [...]
7
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2012 nr 2-3 33-35
PL Przedstawiono problematykę jednoczesnej lokalizacji wielu źródeł promieniowania fal radiowych oraz możliwości wykorzystania do tego celu metody opartej na efekcie Dopplera, a także analizy spektralnej odbieranych sygnałów. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych zaprezentowano wyniki, umoż[...]
EN This paper is devoted to the topic of simultaneous location of many radio wave radiation sources. It includes a description of using a method based on Doppler effect and spectrum analysis of received signals, for this purpose. According to the simulation tests carried out, results were presented whi[...]
8
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Monoimpulsowa stacja rozpoznania używana jest do wykrywania i pomiarów mikrofalowych sygnałów promieniowanych przez różne źródła energii elektromagnetycznej. Do pomiaru wystarczy jeden krótki impuls fali elektromagnetycznej nawet rzędu kilkudziesięciu nanosekund. System zbudowany jest z dookólnej si[...]
EN The monopulse reconnaissance stations are used for detection and measurement of rf and microwave signals radiated by different electromagnetic sources. As a rule of onet short electromagnetic wave pulse is quite sufficient for this aim. A system composed of a circular antenna array and a broadband b[...]
9
26%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Potrzeba opracowania skutecznego algorytmu automatycznego rozpoznawania typów modulacji (ang. Automatic Modulation Recognition - AMR) stała się jednym z najważniejszych zagadnień związanych nie tylko z rozwojem systemów rozpoznania radioelektronicznego ale również systemów radia kognitywnego (ang. C[...]
EN Signal intelligence (SIGINT) and cognitive radio (CR) systems are in need of effective, automatic modulation recognition (AMR) algorithm. This task has became one of the most important problems to solve since last ten years. The article presents one of the proposed modulation recognition algorithms [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last