Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpiętość duża
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 214-217
PL Podano wyniki badań pasma stropu o rozpiętości 9,70 m i wysokości 340 mm, z belkami, których stopki sprężono dwoma splotami. Stwierdzono możliwość zastosowania tego rodzaju belek w stropach gęstożebrowych dużej rozpiętości.
EN The paper presents field testing of typical rib-and-slab floor, modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor of 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general [...]
2
75%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 4 201--204
PL Opisano konstrukcję nowego mostu podwieszonego o rekordowej rozpiętości przęsła, wynoszącej 1104 m, którego budowa zakończyła się na dalekim wschodzie Rosji. Przeprawa przekracza cieśninę Wschodni Bosfor, łącząc Władywostok z wyspą Russkij Ostrow. Opisano krótko również drugi duży obiekt podwieszony[...]
EN Short description of two new large cable-stayed bridges, constructed recently in Russia, is given in the paper. A bridge to the Russkiy Island, across Bosphorus the Eastern Strait, has a 1104 m long main span, which is the new world record for structures of this type. Second bridge, erected across t[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 247-258
EN Tensegrity structures are one of the first architectural forms which stem out from Nature and surrounding Environment. Throughout the ages, cable structures were used only to a certain, rather narrow, extent. Development of steel structures and steel prefabrication technologies, rapid computerizatio[...]
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 492-497
PL Omówiono ogólnie rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budownictwie użyteczności publicznej i mostowym. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom z rur i blach fałdowych oraz podwieszonym i wiszącym. Podkreślono istotną rolę projektowania koncepcyjnego w procesie tworzenia nowych obiektów budowlanych[...]
EN Structural solutions applied in public service building and bridge engineering have been described. The essential importance of the conceptual designing creating new building objects and construction development has been pointed up.
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Most podwieszony o rozpiętości przęsła głównego wynoszącej 1018 m i całkowitej długości 1614,6 m zaprojektowano nad kanałem Rambler. Opisano podstawowe założenia projektowe i procedurę konkursową. Podano charakterystykę techniczną mostu.
EN The rewarded design in the competition proclimed for „Stonecutters" bridge presents cable stayed bridge with capital span length 1018 m and total length 1614,6 m over Rambler Channel. The basic vordesign conditions and competition procedure is delivered. Short description of structural characteristi[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 27-28
7
63%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 5 18--21
8
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 88--89
PL W artykule opisano problemy konstrukcyjne dotyczące kształtowania nietypowego wspornika o dużym 13 m wysięgu poziomym. W celu spełnienia warunku nośności i ugięć przyjęto w słupie wspornika zbrojenie sztywne. Dodatkowo zastosowano szereg rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających właściwe posadowieni[...]
EN This paper describes the structural problems of forming an unusual bracket with large horizontal outreach for 13 m. To fulfill the condition of load capacity as well as deflection capacity in the supporting column rigid reinforcement was builtin. In addition, a number of structural solutions were us[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 56--57
PL W artykule opisano problem nadmiernych ugięć prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych o rozpiętości 15 m, stanowiących główne elementy nośne wiaty przemysłowej. Przeanalizowano różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Stwierdzono, że ugięcia spowodowane są głównie procesami reologicznymi betonu: pełzanie[...]
EN In the paper the problem of excessive deflections of precast reinforced concrete girders with span of 15 m is described. The girders are main structural elements of industrial shed. Different reasons of such state were analyzed. It was stated that the deflections were caused with rheological process[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 22-23
11
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 9 489-493
PL Opisano katastrofę mostu o przekroju skrzynkowym, który w okresie oddania do eksploatacji miał największe na świecie przęsło z betonu sprężonego (240,8 m). Od katastrofy minęło już ponad 20 lat, ale dopiero w 2008 r. ujawniono dane techniczne umożliwiające bardziej racjonalną ocenę przyczyn i mechan[...]
EN The paper presents the box bridge collapse of world record span made of prestressed concrete. The collapse of the bridge was over 20 years ago but the technical data about the bridge inspections and failure were not released until 2008. In the original bridge design, the simple programs and standard[...]
12
51%
Archives of Civil Engineering
PL Efekty niekorzystnego ukształtowania konstrukcji wsporczej stalowej hali o dużej rozpiętości analizowano w artykule na przykładzie obiektu, który uległ katastrofie budowlanej. Zastosowanie konstrukcji wsporczej złożonej z czterogałęziowych słupów wspornikowych z przewiązkami doprowadziło do dużej po[...]
EN Steelwork hall of a great span has been analysed on an example of the object which was subjected to the structural failure. The application of the supporting structure combined with four-branches columns with lacings led to a great susceptibility of the hall in the horizontal direction and to a grea[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 139-143
PL Dokonano przeglądu różnego rodzaju przekryć dużej rozpiętości. Przedstawiono różne metody wznoszenia konstrukcji i rodzaje wykorzystanych materiałów. Szczególną uwagę zwrócono na kopuły użebrowane, łukowe, powłoki strukturalne i przekrycia z elementami brzegowymi.
EN The paper present review of large-span roofs of different type as one layer and layered. The retractable cases of roofs have been also described. Especially were reviewed braced domes and ribbed arches, tension structures and selected roofing if stadiums with border elements. In the paper were taken[...]
14
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 294--296
PL Omówiono uproszczoną metodę obliczeń nośności płatwi przy obciążeniu grawitacyjnym według Eurokodu 3, którą stosowano w zrealizowanych projektach przekryć dachowych rozpiętości 13,00 m. Podano wyniki analizy możliwości zastosowania dostępnych na rynku w Polsce profilowanych na zimno kształtowników n[...]
EN The paper presents simplified calculation method of purlin resistance moment due gravity loading, according to Eurocode 3, which one used in realised roof structures span 13,00 m. Paper describes also the analysis results of usage the cold formed sections accessible in Polish market, for continuous [...]
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 2 68--72
PL Omówiono badania nad zastosowaniem lekkiego betonu kruszywowego do konstruowania płyt kablobetonowych dużej rozpiętości. Omówiono zalety zastosowania takiego betonu zamiast betonu zwykłego oraz przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej płyty wykonanej z betonu zwykłego oraz z betonu lekkiego o gęst[...]
EN The results of research on the use of lightweight aggregate concrete to construct large span post-tensioned slabs have been presented. The opportunities and benefits of the use of such concrete instead of ordinary concrete have been discussed. The results of calculation of post-tensioned slab made o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last