Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład rozmiarów kryształów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 132-133
PL Przebadano doświadczalnie wpływ stężenia kwasu L(+)-askorbinowe-go (od 30 do 50% mas.) w roztworze zasilającym i średniego czasu przebywania zawiesiny (od 900 do 3600 s) w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR na rozkład rozmiarów kryształów witaminy C otrzymywanych w sposób ciągły z roztworów wod[...]
EN An inftuence of L(+)-ascorbic acid (from 30 to 50 mass %) concentra-tion in feed stream and mean residence time of suspension (from 900 to 3600 s) in a iaboratory DT MSMPR crystaHizer on crystal size distribution of vitamin C produced continuously from water-ethanot so-utions was verified experiment[...]
2
80%
Chemik
PL Wydzielano w sposób ciągły struwit z wodnego roztworu zawierającego jony fosforanowe (0,20% mas.), magnezu i amonu w proporcjach stechiometrycznych i kwas mlekowy (0,03 lub 0,06% mas.). Proces prowadzono w temperaturze 298K w krystalizatorze typu DT MSMPR z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Przebadan[...]
EN Struvite was continuously produced from water solutions containing phosphate(V) ions (0.20 mass %), magnesium and ammonium ions in stoichiometric proportions, as well as lactic acid (0.03 or 0.06 mass %). Reaction crystallization of struvite was carried out in temperature 298 K in DT MSMPR type cry[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last